Sąd oddalił pozew banku o kapitał i wynagrodzenie.

W dniu 1 marca 2022 zapadł wyrok w sprawie z powództwa banku przeciwko naszej Klientce o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz zwrot udostępnionego kapitału.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy (sygn. akt: I C 1904/21, sędzia Waldemar Kuś) z dnia 1.03.2022 r. doszło do oddalenia powództwa Banku BPH S.A., obejmującego roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot kapitału.

Sąd na pierwszej rozprawie oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz wszystkie wnioski dowodowe (w tym z przesłuchania stron i biegłego). Sąd oddalił powództwo banku w całości.

Sąd zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w całości na rzecz naszej Klientki.

Klientka pozwała kilka lat temu bank przed Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sąd w Świdnicy uznał, że pozew banku o zwrot kapitału i wynagrodzenia jest przedwczesny i najpierw musi się zakończyć sprawa przed SO Gdańsk.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close