Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy pytań prejudycjalnych do TSUE zadanych przez SO w Gdańsku w sprawie frankowej

Informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o przystąpienie do sprawy frankowej, w której Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał pytania prejudycjalne do TSUE (C-19/20), a w której nasza Kancelaria reprezentuje kredytobiorców byłego banku GE Money.

Strony mają termin na przedstawienie swoich uwag do pytań do TSUE do końca maja 2020, a następnie Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która stanie się podstawą do wydania wyroku.

Aktualnie mec. Garlacz osobiście pracuje nad uwagami do TSUE.

Naszym zdaniem wiele kwestii, o które pyta Sąd Okręgowy w Gdańsku zostało już rozstrzygnięte przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, natomiast kluczowe z punktu widzenia kredytobiorców i tego co dzieje się w Sądzie Najwyższym mogą okazać się pytania nr 4 i 5, dotyczące pośrednio tego, od którego momentu należy liczyć termin wymagalności dla roszczeń banku o zwrot kapitału oraz czy bank może w ogóle żądać wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału.

Pytania nr 4 i 5 do TSUE zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18), w którym Sąd Najwyższy zasugerował, że wymagalność roszczeń banku należałoby liczyć od momentu powołania się przez konsumenta na nieważność umowy z powodu abuzywności jej postanowień oraz, że bankom może należeć się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W swoim wywodzie prawnym Sąd Najwyższy jednak w żaden sposób nie odniósł się do orzecznictwa TSUE w tym zakresie. Dlatego wyrok ten absolutnie nie przesądza o tym czy bankom należą się jakiekolwiek roszczenia za korzystanie z kapitału.

W ramach pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku, TSUE ma odpowiedzieć m.in. na pytanie nr 4 dotyczące tego czy wyrok sądu krajowego ma działać ze skutkiem wstecznym od momentu zawarcia umowy z nieuczciwymi postanowieniami czy też od daty tego wyroku oraz na pytanie nr 5 dotyczące tego jak szeroko sąd krajowy powinien informować o skutkach stwierdzenia nieważności umowy, tj. czy także o potencjalnych roszczeniach banku o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Mamy stanowisko własne w tym zakresie.

Naszą argumentację skierowaną do TSUE przedstawimy po przesłaniu uwag do TSUE. W uwagach do TSUE będziemy postulowali konieczność wydania korzystnych odpowiedzi dla kredytobiorców.

Argumentacja, którą wypracowujemy na potrzeby TSUE wzbogaca nasz know-how z korzyścią dla naszych klientów. Tę argumentację będziemy przedstawiali w sprawach naszych klientów jak już przyjdzie nam omawiać wyrok TSUE w sądach.

Dziękujemy kredytobiorcom, którzy kiedyś nam zaufali powierzając indywidualną sprawę swojego kredytu w byłym banku GE Money, a która teraz może mieć znaczenie dla wszystkich frankowiczów w Polsce. Warto nam zaufać. Jesteśmy o krok do przodu. Jak zawsze – jesteśmy przygotowani.

Więcej szczegółów wkrótce.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close