Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy pytań prejudycjalnych do TSUE zadanych przez SO w Gdańsku w sprawie frankowej

Informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o przystąpienie do sprawy frankowej, w której Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał pytania prejudycjalne do TSUE (C-19/20), a w której nasza Kancelaria reprezentuje kredytobiorców byłego banku GE Money.

Strony mają termin na przedstawienie swoich uwag do pytań do TSUE do końca maja 2020, a następnie Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która stanie się podstawą do wydania wyroku.

Aktualnie mec. Garlacz osobiście pracuje nad uwagami do TSUE.

Naszym zdaniem wiele kwestii, o które pyta Sąd Okręgowy w Gdańsku zostało już rozstrzygnięte przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, natomiast kluczowe z punktu widzenia kredytobiorców i tego co dzieje się w Sądzie Najwyższym mogą okazać się pytania nr 4 i 5, dotyczące pośrednio tego, od którego momentu należy liczyć termin wymagalności dla roszczeń banku o zwrot kapitału oraz czy bank może w ogóle żądać wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału.

Pytania nr 4 i 5 do TSUE zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18), w którym Sąd Najwyższy zasugerował, że wymagalność roszczeń banku należałoby liczyć od momentu powołania się przez konsumenta na nieważność umowy z powodu abuzywności jej postanowień oraz, że bankom może należeć się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W swoim wywodzie prawnym Sąd Najwyższy jednak w żaden sposób nie odniósł się do orzecznictwa TSUE w tym zakresie. Dlatego wyrok ten absolutnie nie przesądza o tym czy bankom należą się jakiekolwiek roszczenia za korzystanie z kapitału.

W ramach pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku, TSUE ma odpowiedzieć m.in. na pytanie nr 4 dotyczące tego czy wyrok sądu krajowego ma działać ze skutkiem wstecznym od momentu zawarcia umowy z nieuczciwymi postanowieniami czy też od daty tego wyroku oraz na pytanie nr 5 dotyczące tego jak szeroko sąd krajowy powinien informować o skutkach stwierdzenia nieważności umowy, tj. czy także o potencjalnych roszczeniach banku o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Mamy stanowisko własne w tym zakresie.

Naszą argumentację skierowaną do TSUE przedstawimy po przesłaniu uwag do TSUE. W uwagach do TSUE będziemy postulowali konieczność wydania korzystnych odpowiedzi dla kredytobiorców.

Argumentacja, którą wypracowujemy na potrzeby TSUE wzbogaca nasz know-how z korzyścią dla naszych klientów. Tę argumentację będziemy przedstawiali w sprawach naszych klientów jak już przyjdzie nam omawiać wyrok TSUE w sądach.

Dziękujemy kredytobiorcom, którzy kiedyś nam zaufali powierzając indywidualną sprawę swojego kredytu w byłym banku GE Money, a która teraz może mieć znaczenie dla wszystkich frankowiczów w Polsce. Warto nam zaufać. Jesteśmy o krok do przodu. Jak zawsze – jesteśmy przygotowani.

Więcej szczegółów wkrótce.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!