Pytania sądu gdańskiego do TSUE w sprawie frankowej C-19/20 bez opinii rzecznika generalnego

Zgromadzenie Ogólne TSUE postanowiło, że w sprawie pytań prejudycjalnych sądu gdańskiego w sprawie frankowej C-19/20 nie będzie potrzebna ani opinia rzecznika generalnego ani rozprawa.

Może to oznaczać, że odpowiedzi TSUE będą korzystne dla frankowiczów a wyrok będzie wydany znacznie szybciej. Może to oznaczać także, że TSUE nie odpowie na wszystkie pytania.

TSUE nie zawsze korzysta z opinii rzecznika generalnego przed wydaniem wyroku. Opinia jest sporządzana wówczas gdy zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Trybunałowi dotyczą kwestii nowych. Natomiast, gdy dotyczą kwestii już uprzednio rozstrzyganych lub takich pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w dotychczasowym orzecznictwie i Trybunał nie zamierza odstąpić od dotychczasowej linii to wówczas opinia rzecznika nie jest wymagana.

Jeśli TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne w sprawie C-19/20 oprze się na dotychczasowej linii orzeczniczej, to orzeczenie będzie korzystne dla tzw. frankowiczów, zwłaszcza z byłego banku GE Money.

Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał aż pięć pytań do TSUE dotyczących:

  • możliwości sanowania klauzuli indeksacyjnej poprzez zawarcie następczego aneksu dookreślającego sposób ustalania marży (pytanie nr 1);
  • możliwości „odcięcia” z umów byłego banku GE Money marży kupna/sprzedaży z kursu tabelarycznego z pozostawieniem kursu średniego NBP w umowach tego banku (pytanie nr 2);
  • braku konieczności stwierdzania nieważności umowy wobec wejścia w życie ustawy antyspreadowej umożliwiającej aneksowanie umowy i dookreślenie sposobu ustalania kursu banku w umowie oraz spłatę bezpośrednio w walucie CHF aneksu (pytanie nr 3);
  • charakteru prawnego sankcji nieważności wynikającej z nieuczciwego charakteru postanowień umownych, tj. czy jest to sankcja działająca od początku trwania umowy czy od daty wyroku stwierdzającego nieważność umowy  tudzież od momentu zakwestionowania umowy przez konsumenta (pytanie nr 4);
  • zakresu informacji od sądu dla konsumenta na temat potencjalnych roszczeń banków w razie nieważności umowy (pytanie nr 5);

Odpowiedzi na pytania nr 1 oraz 2 w takim kierunku, że nie aneks co do zasady nie sanuje postanowienia nieuczciwego oraz, że nie można dokonać redukcji utrzymującej skuteczność umowy poprzez usunięcie z niej części warunku dotyczącego marży, można znaleźć w orzecznictwie TSUE. Skoro TSUE nie zamierza korzystać z pomocy rzecznika generalnego to oznacza to najprawdopodobniej, że nie zamierza zmienić swojej dotychczasowej korzystnej dla frankowiczów linii orzeczniczej.

Jeśli TSUE uzna, że także frankowicze, którzy podpisali aneksy dotyczące przejścia na spłatę w walucie CHF mogą powołać się na nieuczciwość pierwotnego warunku umownego, to z pewnością wiele osób ruszy do sądu. To samo dotyczy kredytobiorców byłego banku GE Money, którzy ostateczne decyzje odnośnie walki sądowej wstrzymują do czasu poznania odpowiedzi TSUE na pytanie nr 2.

Nie można wykluczyć, że TSUE odmówi odpowiedzi na pytanie nr 3 jako bez związku ze sprawą, gdyż w tej sprawie kredytobiorcy nie zawarli aneksu antyspreadowego na postawie ustawy lecz znacznie wcześniej. Taki był też nasz wniosek do TSUE. Podobnie może wyglądać kwestia odpowiedzi na pytanie nr 4 i 5, które dotykają przede wszystkim uregulowań prawa krajowego, do wykładni którego TSUE nie posiada kompetencji.

Wygląda na to, że TSUE zgodzi się z naszą argumentacją…

Barbara Garlacz – radca prawny reprezentujący kredytobiorców przed TSUE w sprawie C-19/20


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close