Przedsiębiorcy frankowi też wygrywają z bankami! …Ta spółka wygrała w trybie ekspresowym: 7 miesięcy od wniesienia pozwu przeciwko mBank.

W dniu 21 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy wyrokiem w sprawie XXVI GC 586/20 wydał wyrok zasądzając ponad 77 tys. zł i orzekając przesłankowo nieważność umowy kredytu waloryzowanego do kursu CHF zawartej pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej a mBankiem.

Sądowi gospodarczemu zajęło tylko 7 miesięcy i dwie rozprawy rozpoznanie sprawy. Sąd nie powoływał nowych biegłych lecz przyjął jako dowód wszystkie przedstawione przez nas przy pozwie i pozyskane w toku wieloletniego procesowania się z bankami kilkanaście opinii biegłych ds. instrumentów finansowych, ryzyka walutowego i kwestii związanych z indeksacją kredytu, które jednoznacznie potwierdzały nasze zarzuty do umowy, a w szczególności nietransparentnego i jedynie częściowego opisu mechanizmu indeksacji, braku określoności świadczenia i nierównomiernego rozłożenia ryzyka walutowego i misselingu. Na ostatniej rozprawie i w głosie końcowym mec. Garlacz osobiście punktowała dysproporcję praw i obowiązków, posiadanej wiedzy i doświadczenia w usługach finansowych, brak adekwatności zaoferowanego produktu do świadczonych przez spółkę usług, a także w rzeczywistości brak obrotu dwustronnie profesjonalnego z uwagi na działalność spółki cywilnej w zakresie usług gastronomicznych a nie na rynku finansowym oraz fakt, że zawarcie umowy kredytu nie leżało w tzw. kluczowym biznesie spółki lecz służyło celom pobocznym spółki.

W chwili obecnej nasza kancelaria prowadzi od kilku lat kilkadziesiąt tzw. spraw frankowych gospodarczych. W wielu z nich zostały już przeprowadzone korzystne opinie biegłych i wkrótce zapadną kolejne wyroki. Nasza argumentacja w zakresie procesów przedsiębiorstw jest wielowątkowa i często trafiają do sądów te argumenty, które są pomijane przez sądy rozpoznające sprawy konsumenckie.

Niezmiernie cieszy nasz fakt, że droga sądowa otwiera się coraz częściej dla rodzinnych przedsiębiorstw z polskim kapitałem, które zostały wplatane w wielomilionowe straty przez produkty bankowe, bo to właśnie te firmy nie dysponowały odpowiednią wiedzą i informacjami a dziś stają do nierównej walki z finansowymi korporacjami.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz z Zespołem.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close