Przedsiębiorca frankowy prawomocnie wygrywa Getin Noble Bank ponad 2 mln zł. Kolejne 1,5 mln do odzysania

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 roku Sygn. akt VII AGa 48/22 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej (SSA  Adrianna Szewczyk-Kubat) uznał, że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej przez przedsiębiorcę (spółkę prawa handlowego) z DnB Nord (umowy przejęte przez Getin Noble Bank) jest nieważna z uwagi na sprzeczność tej umowy z naturą stosunku zobowiązaniowego na podstawie art. 353(1) k.c. w zw. z art. 58 par. 2 k.c.

Sprawę prowadziła od stycznia 2018 roku r.pr. Barbara Garlacz wraz z Zespołem Kancelarii, a w szczególności adwokatem Pauliną Paszkiewicz oraz aplikantem adwokackim Natalią Popiel.

Sąd w tym przypadku oparł się na uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 roku (w której kredytobiorcę reprezentowała także mec. Barbara Garlacz) ustalającej, że postanowienia umowy pozwalające na dowolne określenie kursu przez jedną ze stron są sprzeczne z naturą stosunku prawnego. Jest to jeden z pierwszych tego typu prawomocnych wyroków korzystnych dla przedsiębiorców frankowych, przy czym obserwujemy wzmożony „ruch” sądów na gruncie tych spraw. Można się spodziewać, że w.w. uchwała SN uchyliła furtkę do nieważności umów kredytowych przedsiębiorców frankowych. Kolejne „kamienie milowe” Kancelarii GARLACZ na drodze frankowiczów do zwycięstwa rozmieszczone!

W tej sprawie kredyt został całkowicie spłacony i znacznie przepłacony kwotą, którą odzyskał już przedsiębiorca (Getin Noble Bank zrealizował wyrok) oraz dalszą kwotą, o którą przedsiębiorca złoży kolejny pozew. Przedsiębiorca został także uwolniony od spłaty dalszego salda pozostającego do spłaty.

Co istotne, sąd uznał, że roszczenia banku o zwrot kwoty kapitału się przedawniły, gdyż mamy tu do czynienia nie z konsumentem lecz przedsiębiorcą zatem 3 – letni termin przedawnienia należy liczyć od momentu udostępnienia kapitału. W tej sprawie jednak kwestia ta nie miała znaczenia dla rozliczeń, gdyż przedsiębiorca dochodził dla bezpieczeństwa nieco więcej niż nadwyżka ponad spłacony kapitał, jednak i jego roszczenia sąd uznał za przedawnione w części wobec nieskutecznego zdaniem sądu zawezwania do próby ugodowej. Niezależnie od tego, klientowi udało się już odzyskać nadpłaconą kwotę oraz jest na drodze do odzyskania reszty.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close