Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. mBank przegrał. Klienta reprezentowała kancelaria GARLACZ

Kolejny prawomocny wyrok uzyskany przez Kancelarię GARLACZ to wyrok z dnia 17 czerwca 2021 roku wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 1114/18).

Bank wniósł w 2018 roku przeciwko naszemu klientowi pozew domagając się od niego zapłaty określonej kwoty wraz kosztami postępowania wobec wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego.

Kancelaria złożyła zarzuty od nakazu zapłaty wskazując na nieważny charakter umowy kredytu hipotecznego zawartego pomiędzy naszym klientem a mBankiem.

Sąd Okręgowy przychylił się do stanowiska Kancelarii GARLACZ i uchylił nakaz zapłaty, a także oddalił powództwo banku uznając umowę łączącą strony za nieważną. Bank jednak nie dał za wygraną i złożył apelację od tego wyroku starając się wykazać, że umowa kredytu była umową ważną, a także kwestionując status konsumenta naszego klienta. Nie przyniosło to jednak zamierzonego skutku, bowiem Sąd oddalił apelację banku zasądzając na rzecz naszego klienta kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych jednocześnie utrzymując w mocy korzystny wyrok sądu I instancji.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w swym wyroku z dnia 17 czerwca 2021 roku jasno wskazał, że postanowienia umowne zawierające mechanizm indeksacji kredytu oraz określające sposób przeliczania kursu waluty odnoszą się do głównego przedmiotu umowy. Oznacza to, że tak ukształtowana umowa traci swój zamierzony przez strony charakter i w związku z tym nie może dalej obowiązywać.

Zarzut banku kwestionujący konsumencki charakter umowy również został uznany za niezasadny. Sąd Apelacyjny w sposób dobitny zwrócił uwagę na fakt, że to cel kredytu zawarty  w umowie pozwala zweryfikować czy kredytobiorca zawierał umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową czy też nie. Cytując wyrok „bardziej wnikliwa analiza tego zagadnienia nie wydaje się potrzebna”.

Tym samym w SA w Gdańsku na dobre kształtuje się pozytywna dla kredytobiorców linia orzecznicza.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z adw. Pauliną Paszkiewicz oraz adw. Pauliną Sadłochą – Lewandowską – pełnomocników procesowych z Kancelarii GARLACZ.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close