Prawomocny wyrok. SA Gdańsk. Umowa byłego GE Money Bank S.A. nieważna. Zarzut zatrzymania nieuwzględniony.

W dniu 13 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 482/21 – SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła) oddalił apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 178/17 – SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel), w którym Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził roszczenie pieniężne na rzecz naszego Klienta.

W niniejszej sprawie przed Sądem Apelacyjnym Kancelaria MERSKI złożyła zarzut zatrzymania już po zamknięciu rozprawy, co spowodowało otwarcie rozprawy na nowo. Wyłożyliśmy Sądowi Apelacyjnemu obszerną argumentację związaną z brakiem podstaw do uznania zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez pozwanego. Złożyliśmy kilka pism procesowych a także przedstawiliśmy ustne stanowisko na rozprawie apelacyjnej.

Złożyliśmy także wyciąg z naszej umowy na obsługę prawną dokumentujący, że powodowie jeszcze przed złożeniem pozwu zostali przez naszą Kancelarię pouczeni o skutkach nieważności i z tą świadomością zakwestionowali umowę. W sprawie poza wykazaniem przesłanek dotyczących braku podstaw do uznania zarzutu zatrzymania dowodziliśmy także, iż roszczenia Banku przedawniły się dnia 31 grudnia 2020 roku, a zatem zarzut zatrzymania zgłoszony przez stronę pozwaną nie mógł zostać uwzględniony.

Sąd Apelacyjny uznał naszą argumentację i nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, tym samym nasz Klient otrzyma zwrot całości zasądzonych kwot.

To kolejny sukces w sprawie przeciwko BPH S.A. Sądy dają Kredytobiorcom zielone światło w kierunku tego, że umowy byłego GE Money Banku S.A. Wszystkie wyroki prawomocne pozyskane przez Kancelarię GARLACZ a dotyczące umowy GE Money Banku są korzystne dla kredytobiorców i potwierdzają nieważność tej konstrukcji umowy kredytu.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem ds. umów GE Money Banku.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: