Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego banku Millennium S.A. Dostępne uzasadnienie pisemne.

Sąd Apelacyjny w Warszawie przedstawił pisemne uzasadnienie wyroku w głośnej sprawie frankowej dotyczącej pierwszej w Polsce prawomocnej wygranej klienta banku Millennium, w której Sąd potwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF (Sygn. akt VI ACa 1712/17 – wyrok z dnia 10 lipca 2019 roku). Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz.

Sąd w całości podzielił nasze argumenty w zakresie nieuczciwości postanowień umownych wręcz przytaczając je niemal dosłownie (ze stosownym sędziowskim skrótem):

  • wiążąca moc prejudykatu SOKiK na Millennium – wiąże w każdej sprawie indywidualnej z powołaniem się na uchwałę SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15;
  • indeksacja określa przedmiot główny umowy mając na uwadze art. 385(1) k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego, albowiem wpływa tak na podstawę do określenia rat kapitałowo – odsetkowych jak i na wartość zwracanego kapitału i odsetek, a ponadto na warunki wykorzystania kredytu tj. po stawce LIBOR właściwej dla kredytów indeksowanych, przy czym sąd powołał się na orzecznictwo TSUE, które także w tym zakresie przywoływaliśmy w tej sprawie; nadto, Sąd słusznie zauważył, że także sam bank potwierdzał wielokrotnie, że indeksacja określa świadczenie główne;
  • bez postanowień określających przedmiot główny/świadczenia główne stron w umowie, umowa nie może się ostać bo brak podstawowego konsensusu obu stron, a art. 56 k.c. (zwyczaj) w ogóle nie służy do uzupełnienia oświadczeń stron co do głównych uzgodnień w umowie;
  • cały mechanizm indeksacji jest nieuczciwy, a nie tylko odesłania do tabel kursowych, gdyż bank stosował dowolne kursy a umowa nie określała sposobu ich ustalenia, bank stosował nieprawidłowe rodzaje kursów do indeksacji i spłaty kredytu, a ponadto umowa wystawiała kredytobiorcę na jednostronne ryzyko walutowe, zaś informacja standardowo przedstawiana kredytobiorcom przez Bank Millennium nie była wystarczająca aby uświadomić na czym polega mechanizm indeksacji i jakie może mieć skutki dla kredytobiorcy;
  • mechanizm indeksacji jest w całości niejednoznaczny bo nie wyjaśnia mechanizmu spreadu, rodzaju zastosowanych kursów oraz konsekwencji ekonomicznych jego zastosowania, zaś sama umowa nie definiuje na czym polega indeksacja;
  • prawo polskie nie pozwala na teorię salda, zaś doktryna potwierdza teorię dwóch kondykcji i jako, że jest to prawidłowe rozwiązanie, to Sąd Apelacyjny się do tego stanowiska przychyla;
  • Bank nie podniósł w sprawie zarzutu potrącenia dlatego ta kwestia nie była oceniania, tak samo jak kwestia przedawnienia się roszczeń banku o zwrot kapitału;

Sąd zasądził kredytobiorcy dwukrotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na wkład pracy pełnomocnika kredytobiorcy.

Uzasadnienie jest bardzo dobre, w szczególności w zakresie oceny nieuczciwości postanowienia o indeksacji. Istotne jest to, że wyrok dotyczy roszczenia kredytobiorcy i nie odnosi się ani do roszczeń banku o kapitał ani do przedawnienia się tego roszczenia, co podnosimy w ramach odrębnej sprawy tego klienta z powództwa banku. Sąd zauważył, że to bank naruszył zasady uczciwości, wypowiadając umowę i pozywając w odrębnej sprawie klienta o zwrot kwoty wyższej niż otrzymana wyliczonej na podstawie nieuczciwych zapisów umownych. I tu potwierdza się, że najlepsza strategia procesowa, to, najlepiej pozwać bank, zaprzestać spłaty kredytu i następnie dać się pozwać. Mając na uwadze wskazanie, że wyrok SOKiK na Millennium wiąże w każdej sprawie, klienci banku Millennium mogą czuć się przy takiej strategi bezpiecznie;-). 

Z takim uzasadnieniem szanse banku na uchylenie wyroku w SN, o ile SN w ogóle przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania, są moim zdaniem znikome, zwłaszcza, że już zaczęliśmy prace nad odpowiedzią na ich ewentualną skargę kasacyjną i nasza odpowiedź będzie wspierała wyrok SA.

Uzasadnienie wyroku dostępne jest tu:

https://drive.google.com/file/d/1uEnTGm22hdYJveg4oVAgeAGEYRNcHdEk/view

Tagi:

powrót

Oferta Odroczonych Płatności

Dla nowych klientów uruchomiliśmy specjalną Ofertę Odroczonych Płatności w związku ze złożeniem pozwu. Ważna do 11 kwietnia 2020 roku.

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close