Prawomocna nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. przy kwestionowanym statusie konsumenta

Kancelaria GARLACZ prawomocnie wygrała nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. w sprawie, w której Sąd I instancji (SSO Edyta Maria Bryzgalska) stwierdził, że powodowi nie przysługuje status konsumenta i oddalił powództwo.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie o sygn. VI ACa 1045/21 zmieniony został wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV C 2453/18 oddalający powództwo kredytobiorcy. Sąd Apelacyjny uznał, że powodowi przysługuje status konsumenta i stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A. zasądzając jednocześnie całość dochodzonych kwot i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzutu zatrzymania.

Powód zaciągnął kredyt w celu spłaty długów firmy swojego małżonka. Sąd I instancji, nie przeprowadzając szeregu wnioskowanych przez stronę powodową dowodów, w tym z zeznań świadków w kontekście przeznaczenia środków z kredytu i braku związania celu kredytowania z działalnością gospodarczą powoda, uznał, iż powodowi nie przysługuje status konsumenta z uwagi na to, że z małżonkiem prowadzącym firmę, której długi zostały spłacone z kredytu powoda, łączyła go przed zawarciem umowy kredytu wspólność majątkowa małżeńska oraz zakładając, że powód czerpał korzyści z działalności gospodarczej małżonka.

W sprawie wskazywaliśmy, że takie wykorzystanie środków z kredytu tj. pomoc drugiemu małżonkowi stanowi prywatny cel konsumencki.

Sąd Apelacyjny dokonał analizy dowodów znajdujących się w aktach sprawy oraz przeprowadził uzupełniający dowód z przesłuchania świadka – małżonka kredytobiorcy i stwierdził, że z racji iż cel kredytowania nie był związany bezpośrednio z działalnością powoda, w świetle art. 221 k.c. powodowi przysługuje status konsumenta. W konsekwencji wyrok Sądu I instancji został zmieniony.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z r.p.r. Małgorzatą Gałązką i Hanną Kulikowską – prawnikiem Kancelarii. Doświadczony zespół i wieloletnia współpraca procentuje!

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!