Prawomocna nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. przy kwestionowanym statusie konsumenta

Kancelaria GARLACZ prawomocnie wygrała nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. w sprawie, w której Sąd I instancji (SSO Edyta Maria Bryzgalska) stwierdził, że powodowi nie przysługuje status konsumenta i oddalił powództwo.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie o sygn. VI ACa 1045/21 zmieniony został wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV C 2453/18 oddalający powództwo kredytobiorcy. Sąd Apelacyjny uznał, że powodowi przysługuje status konsumenta i stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A. zasądzając jednocześnie całość dochodzonych kwot i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzutu zatrzymania.

Powód zaciągnął kredyt w celu spłaty długów firmy swojego małżonka. Sąd I instancji, nie przeprowadzając szeregu wnioskowanych przez stronę powodową dowodów, w tym z zeznań świadków w kontekście przeznaczenia środków z kredytu i braku związania celu kredytowania z działalnością gospodarczą powoda, uznał, iż powodowi nie przysługuje status konsumenta z uwagi na to, że z małżonkiem prowadzącym firmę, której długi zostały spłacone z kredytu powoda, łączyła go przed zawarciem umowy kredytu wspólność majątkowa małżeńska oraz zakładając, że powód czerpał korzyści z działalności gospodarczej małżonka.

W sprawie wskazywaliśmy, że takie wykorzystanie środków z kredytu tj. pomoc drugiemu małżonkowi stanowi prywatny cel konsumencki.

Sąd Apelacyjny dokonał analizy dowodów znajdujących się w aktach sprawy oraz przeprowadził uzupełniający dowód z przesłuchania świadka – małżonka kredytobiorcy i stwierdził, że z racji iż cel kredytowania nie był związany bezpośrednio z działalnością powoda, w świetle art. 221 k.c. powodowi przysługuje status konsumenta. W konsekwencji wyrok Sądu I instancji został zmieniony.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z r.p.r. Małgorzatą Gałązką i Hanną Kulikowską – prawnikiem Kancelarii. Doświadczony zespół i wieloletnia współpraca procentuje!

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close