Prawomocna nieważność umowy byłego GE Money Banku! Brak zgody na „odcięcie” marży i pozostawienie kursu średniego NBP.

W dniu 22 grudnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sędzia referent: SSA Elżbieta Bieńkowska) w sprawie o sygn. I ACa 745/19 uwzględnił apelację naszego klienta od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zasądzał na rzecz powoda nadpłaty wyliczone przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Sprawa dotyczy umowy byłego GE Money Banku i cieszy nas szczególnie z dwóch powodów:

Po pierwsze, umowy GE Money Banku uchodzą za trudniejsze do zaskarżenia z uwagi na konstrukcję paragrafu 17 tj. oparcia kursu banku o kurs średni NBP i marżę banku.

Po drugie, najprawdopodobniej jest to pierwsza w Polsce prawomocna wygrana gdzie sąd potwierdził nieważność umowy o tej konstrukcji prawnej.

A zatem, najprawdopodobniej, najszybciej z tą umową znajdziemy się w Sądzie Najwyższym, bo zapewne bank złoży skargę kasacyjną, a my chętnie wyłożymy, że koncepcja o „odcinaniu” marży jest sprzeczna z dorobkiem TSUE.

Tę sprawę udało się zakończyć m.in. po tym jak w ostatnim czasie złożyliśmy pismo, w którym powtórzyliśmy naszą argumentację przedstawioną do TSUE na gruncie sprawy C-19/20 dot. pytań prejudycjalnych do TSUE dotyczących m.in. tej konstrukcji umowy kredytu byłego banku GE Money. Przypominamy, że w ostatnim czasie TSUE po otrzymaniu naszego stanowiska postanowiło, iż nie będzie ani opinii rzecznika generalnego ani rozprawy w tej sprawie. Mamy wrażenie, że argumentacja którą przedstawiamy w sądach dotycząca braku możliwości „odcięcia” marży z umów byłego GE Money Banku naprawdę działa i wkrótce spodziewamy się kolejnych wygranych z tym bankiem.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmieniając wyrok Sądu Okręgowego zasądził na rzecz klienta kwotę ponad 170 tys. zł (tj. zwrot całości dochodzonych rat) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że spór dotyczył oceny prawnej umowy, a nie faktów, które w zasadzie były bezsporne. Sąd uznał też, że postanowienia umowy dotyczące indeksacji i odesłania do tabel kursowych banku są w całości abuzywne. W szczególności sąd wskazał, że choć postanowienia umowy odnoszą się do kursu średniego NBP, to jednak zastrzeżenie marży kupna i marży sprzedaży ustalanej przez bank oznacza swobodę banku w ustalaniu kursu kupna i sprzedaży. Co ważne, sąd uznał, że zarówno postanowienie dotyczące indeksacji jak i postanowienie odsyłające do tabeli banku stanowią świadczenie główne (w rozumieniu orzecznictwa TSUE), które na skutek abuzywności należy usunąć z umowy.

Sąd Apelacyjny wyraźnie odciął się od koncepcji przyjętej przez Sąd Okręgowy odnośnie skutków abuzywności. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ma możliwości, by po usunięciu z umowy postanowień kształtujących świadczenie główne można było utrzymać ją w mocy. Sąd zaznaczył, że wobec stanowiska powoda, który konsekwentnie podnosił nieważność umowy przez cały proces, sąd nie miał innej możliwości, niż orzeczenie jej nieważności. Niezależnie od tego w ocenie SA tzw. redukcja utrzymująca skuteczność jest sprzeczna z orzecznictwem TSUE.

Wyrok jest prawomocny a nasz klient po dokładnie 5 latach walki w sądzie (jeden z pierwszych naszych pozwów) jest wolny od kredytu!

Sprawę prowadziła Barbara Garlacz z Zespołem.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close