Pracowity październik 2022. 17 prawomocnych wygranych i 50 nieprawomocnych wygranych.

Wyroki Kancelarii GARLACZ w październiku 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków zapadłych w październiku 2022 roku.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 03.10.2022, akt: VI ACa 744/20 (XXV C 3102/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Marcin Strobel;
 2. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 10.2022, sygn. akt: VI ACa 791/20 (XXV C 563/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Marcin Strobel;
 3. Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) oddział w Polsce, wyrok z dnia 10.2022, sygn. akt: XXVII Ca 80/17 (I C 3694/15), SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzone w całości, uznanie roszczeń banku za przedawnione, SSO Jan Bołonkowski;
 4. mBank S.A., wyrok z dnia 06.10.2022, akt: VI ACa 691/21 (XXV C 239/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględnienie zarzutu zatrzymania, SSA Tomasz Pałdyna;
 5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Nordea), wyrok z dnia 06.10.2022, akt: V ACa 476/22 (I C 941/1), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, nieuwzględniony zarzut zatrzymania, oddalona apelacja banku, SSA Elżbieta Milewska – Czaja;
 6. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 10.10.2022, akt: VI ACa 442/19 (XXV C 2/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki, SSA Agata Wolkenberg;
 7. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 11.10.2022, sygn. akt: VI ACa 666/20 (XXV C 1085/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jolanta Pyźlak;
 8. Bank Handlowy S. A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.10.2022, sygn. akt: VI ACa 782/21 (XXVIII C 1704/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, oddalone częściowo odsetki, SSA Grażyna Kramarska;
 9. mBank S.A., wyrok z dnia 13.10.2022, sygn. akt: VI ACa 790/21 (XXV C 395/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalone częściowo odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Agata Wolkenberg;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2022, sygn. akt: I ACa 1002/21 (XXIV C 551/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględnienie zarzutu zatrzymania, odsetki ustawowe za opóźnienie oddalone w całości, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska;
 11. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2022, sygn. akt: VI Aca 405/21 (XXV C 1596/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględnienie zarzutu zatrzymania, częściowo oddalone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA Marzena Miąskiewicz;
 12. mBank S.A., wyrok z dnia 20.10.2022, sygn. akt: I ACa 960/21 (XXVIII C 369/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur;
 13. Bank BPH S.A. w Gdańsku, wyrok z dnia 20.10.2022, sygn. akt: I ACa 606/22 (I C 717/17), SA Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA Ewa Tomaszewska;
 14. mBank S.A., wyrok z dnia 21.10.2022, sygn. akt: V Ca 2106/21 (I C 1405/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSO Agnieszka Wiśniewska;
 15. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wyrok z dnia 27.10.2022, akt: VI ACa 146/21 (XXV C 698/18, I C 682/19, XXV C 264/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią salda, oddalona w całości apelacja banku, SSA Ryszard Sarnowicz;
 16. mBank S.A., wyrok z dnia 28.10.2022, sygn. akt: I ACa 430/22 (I C 670/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Anna Strączyńska;
 17. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu, wyrok z dnia 28.10.2022, sygn. akt: VI ACa 1006/19 (XXV C 2894/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Jolanta Pyźlak;

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 03.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 6839/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut potrącenia, zniesione koszty procesu, SSO Aleksandra Orzechowska;
 2. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 03.10.2022, sygn. akt: II C 1063/20, SO Warszawa Praga, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Katarzyna Sałaj-Alechno;
 3. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 03.10.2022, sygn. akt: II C 2351/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Barbara Pyz-Kędzierska;
 4. Pekao Spółka Akcyjna (d. BPH), wyrok z dnia 04.10.2022, sygn. akt: II C 1595/19, SO Warszawa, oddalony pozew kredytobiorcy, SSO Katarzyna Waseńczuk;
 5. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 04.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 5938/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Robert Masznicz;

 

 

 

 1. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 4761/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Pawłowska;
 2. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 06.10.2022, sygn. akt: I C 1635/21, SO Kraków, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marta Woźniak;
 3. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 10.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 5660/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska;
 4. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 4372/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2022, sygn. akt: XXV C 201/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Jończyk;
 6. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 11.10.2022, sygn. akt: XXV C 714/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 7. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 12.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 1967/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ograniczone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSO Bartłomiej Biegański;
 8. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 13.10.2022, sygn. akt: IV C 1833/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Tyrluk-Krajewska;
 9. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 13.10.2022, sygn. akt: XXV C 1309/16, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.10.2022, sygn. akt: IV C 2299/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Włodarczyk;
 11. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.10.2022, sygn. akt: XXIV C 270/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Maria Piasecka;
 12. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 14.10.2022, sygn. akt: XXIV C 754/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Szekowska-Krym;
 13. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 14.10.2022, sygn. akt: XXV C 2996/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Pogorzelska;
 14. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 14.10.2022, sygn. akt: II C 466/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 15. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2022, sygn. akt: XXIV C 1952/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ustalenie nieważnego charakteru oświadczenia o egzekucji z art. 777 kpc z aktu notarialnego, SSO Jacek Tyszka;
 16. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 3298/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Agnieszka Kossowska;
 17. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 17.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 3791/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Piotr Bednarczyk;
 18. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 18.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 17256/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 19. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 19.10.2022, sygn. akt: XXIV C 2669/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Zalewska;
 20. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 19.10.2022, sygn. akt: III C 774/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Monika Odzimkowska;
 21. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 19.10.2022, sygn. akt: XXIV C 3447/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk;
 22. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 20.10.2022, sygn. akt: XXV C 1242/20, SO Warszawa, sąd oddalił roszczenie główne, sąd ustalił, że § 11 ust. 5 umowy nie wiąże powoda, SSO Edyta Maria Bryzgalska;
 23. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 20.10.2022, sygn. akt: II C 2817/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 24. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 20.10.2022, sygn. akt: XVI GC 598/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu firmowego, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SO Beata Dzierżko;
 25. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 21.10.2022, sygn. akt XXVIII C 17547/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Ewa Pawłowska;
 26. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 21.10.2022, sygn. akt: XXIV C 2337/20, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Joanna Szekowska-Krym;
 27. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 24.10.2022, sygn. akt: II C 2630/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 28. Santander Bank Polska S.A. wyrok z dnia 24.10.2022, sygn. akt: II C 3132/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Anna Kiełek;
 29. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXV C 180/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 30. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: IV C 895/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Karol Smaga;
 31. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 11895/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 32. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXV C 2117/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wyroku, SSO Krystyna Stawecka;
 33. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt XXVIII C 2708/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska;
 34. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXV C 737/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Adam Mitkiewicz;
 35. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXIV C 1183/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSO Monika Dominiak;
 36. Getin Noble Bank S.A., wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt XXVIII C 2186/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak;
 37. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 25.10.2022, sygn. akt: XXV C 1121/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Adam Mitkiewicz;
 38. Raiffeisen Bank International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wyrok z dnia 26.10.2022, sygn. akt: XXV C 2743/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO Anna Ogińska-Łągiewka;
 39. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 5546/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 40. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2022, sygn. akt: II C 999/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Magdalena Antosiewicz;
 41. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2022, sygn. akt: IV C 1142/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk;
 42. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 27.10.2022, sygn. akt: XXVIII C 18779/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska;
 43. PKO Bank Polski S.A., wyrok z dnia 27.10.2022, sygn. akt: II C 523/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Marcin Polakowski;
 44. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.10.2022, sygn. akt: IV C 2/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki, SSO Karol Smaga;
 45. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrok z dnia 28.10.2022, sygn. akt: I C 1059/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. Anna Lipińska.

Na te sukcesy naszych klientów pracuje wspólnie od wielu lat pod kierunkiem mec. Barbary Garlacz zgrany zespół doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników i prawników Kancelarii GARLACZ, w tym m.in:

r.pr. Małgorzata Gałązka

adw. Paulina Paszkiewicz

adw. Paulna Sadłocha – Lewandowska

adw. Jakub Sobczyk

apl. r.pr. Julika Kowalska

apl. adw. Natalia Popiel

apl. r. pr. Mateusz Lula

apl. r.pr. Artu Ślusarczyk

 

 

 

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close