Nieważność czy odfrankowienie? Od czego zależy rozstrzygnięcie sądu?

TSUE w wyroku z 3.10.2019 C-260/18 wskazał, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych dookreślają mechanizm indeksacji a ten stanowi tzw. warunek walutowy, który w tego typu umowach zdaniem TSUE stanowi jej przedmiot główny. TSUE wskazał, że skoro tak, to w ślad za orzeczeniem w sprawie C-118/17 z 14 marca 2019 roku raczej trudno utrzymać umowę, choć ostateczną ocenę w tym zakresie pozostawił sądowi krajowemu.

W konsekwencji rozstrzygnięcie co do tego czy nieważność czy PLN plus LIBOR to jedynie POCHODNA rozstrzygnięcia w zakresie tego czy: (a) indeksacja i odesłania do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy kredytu indeksowanego i odpowiednio czy odesłania do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umowy kredytu denominowanego; (b) czy też te postanowienia stanowią jedynie element dodatkowy, posiłkowy.

Uznanie, że indeksacja i odesłania do tabel kursowych stanowią przedmiot główny co do zasady powinno prowadzić do nieważności umowy, gdyż trudno utrzymać umowę bez jej przedmiotu głównego. I to rozwiązanie wspiera ostatni wyrok TSUE C-260/18.

Uznanie, że indeksacja i odesłania do tabel kursowych stanowią element dodatkowy będzie raczej kończyło się umowę w PLN ze stawką LIBOR.

Dlatego, problem czy nieważność czy PLN plus LIBOR jest problemem WTÓRNYM wobec kwestii pierwszoplanowej, którą muszą rozstrzygnąć sądy tj. czy indeksacja i odesłania do tabel kursowych stanowią przedmiot główny umów powiązanych z walutą.

Szykując się na batalię sądową warto ustalić co się chce uzyskać i warto zapytać prawnika jaką linię w powyższym zakresie prezentuje, bo jeśli taką, że są to postanowienia dodatkowe to trudno będzie ugrać nieważność umowy.

Stoję na stanowisku, że zarówno indeksacja i odesłania do tabel kursowych określają przedmiot główny, ale z uwagi na pewne nieprawidłowe podejście do tej pory w sądach do tego problemu, bardzo trudno przekonać do tego sądy. Wymaga to jeszcze dalszego zgłębiania tematu…bardzo, bardzo ciężka praca przed nami…

Barbara Garlacz – radca prawny

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close