Nasza interwencja uchroniła klienta przed kosztami sądowymi 10.800 zł

ZNIESIENIE KOSZTÓW PROCESU PO UGODZIE POZASĄDOWEJ

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. I C 272/21 na skutek cofnięcia powództwa przez kredytobiorców frankowych umorzył postępowanie i zniósł wzajemnie koszty procesu i nie obciążył kosztami przegranej naszego klienta w kwocie 10.800 zł.

Nasz klient wbrew naszej silnej rekomendacji jeszcze przed oferowaniem ugód na lepszych warunkach zawarł niekorzystną ugodę ze swoim bankiem poza sądem będąc jednak w procesie sądowym. Klient zobowiązał się do cofnięcia pozwu, jednak bank zawierając z nim ugodę nie poinformował go, że cofnięcie pozwu będzie równoznaczne z przegraną i będzie musiał zapłacić 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Ostatecznie klient był świadom tego, że konieczne będzie zapłacenie za przegraną ale chcieliśmy choć nieco oszczędzić klientowi tego bolesnego rozwiązania, na które się zdecydował.

Dlatego cofając powództwo wnieśliśmy jednak o  wzajemne zniesienie kosztów procesu powołując się na to, że gdyby nie proces nigdy nie byłoby ugody nawet tej poza sądowej. W rezultacie klient cofając powództwo nie powinien być traktowany jako strona przegrywająca. W uzasadnieniu wniosku powołaliśmy się na orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym konsument, który dochodzi swoich praw na gruncie nieuczciwych warunków umownych, nie powinien być obciążany choćby częścią kosztów postępowania jeśli choć w części udowodni swoje racje. Inaczej, gdyby konsumenci wiedzieli, że grożą im wysokie koszty sądowe nie dochodziliby swoich praw w sądach, a jednocześnie w obrocie pozostawałyby umowy zawierające postanowienia nieuczciwe i w konsekwencji długofalowy efekt odstraszający art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 oraz skuteczność art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 zostałaby naruszona, a długoterminowy cel UE tj. wysoki poziom ochrony konsumenta na rynku wewnętrznym nie zostałby osiągnięty.

Warto wskazać, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują zniesienie wzajemnie kosztów procesu tylko w przypadku ugody sądowej, a strona cofająca pozew jest traktowana jako strona przegrywająca proces, która musi ponieść jego koszty. W opisanej sprawie sąd podzielił jednak naszą argumentację i przychylił się do wniosku o zniesienie kosztów na skutek zawarcia ugody pozasądowej. Tym samym powodowie nie zostali obciążeni kwotą 10 800,00 zł.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz z Zespołem.

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close