Marzec 2022 – 50 korzystnych rozstrzygnięć dla klientów.

Przedstawiamy zestawienie pozyskanych wyroków z marca 2022 roku.

SĄD NAJWYŻSZY:

 1. Sąd Najwyższy w dniu 3 marca 2022 roku w sprawie II CSKP 502/22 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2019 roku V ACa 713/18 (SSA Marta Szerel) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny oddalił w swoim wyroku apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 774/16 – wydany w składzie SSO Eliza Kurkowska), w którym sąd ten oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciw mBank S.A. O sprawie pisaliśmy szerzej: https://kancelariagarlacz.pl/kolejna-wygrana-kancelarii-garlacz-przed-sn-z-mbankiem-wyrok-niekorzystny-dla-frankowicza-uchylony/

PRAWOMOCNE WYROKI:

 1. mBank S.A., 03.03.2022, V ACa 329/21 (II C 52/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania SSA P. Asłanowicz;
 2. RBI, 04.03.2022, VI ACa 861/20 (XXV C 908/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA J. Pyźlak;
 3. BNP Paribas Bank Polska, 04.03.2022, V ACa 212/21 (IV C 2494/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA J. Piwowarun-Kołakowska;
 4. Bank Millennium S.A., 04.03.2022, I ACa 744/21 (XXVIII C 1707/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie oraz ubezpieczenia, SSA K. Polańska- Farion;
 5. RBI, 08.03.2022, I ACa 177/21 (I C 363/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA B. Byszewska;
 6. RBI, 03.2022, I ACa 829/21 (III C 387/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA B. Byszewska;
 7. mBank S.A., 14.03.2022, I ACa 335/19 (I C 1283/16), SA Warszawa, przesłankowo nieważność umowy kredytu, uwzględniona apelacja kredytobiorcy SSA J. Pyźlak;
 8. mBank S.A., 14.03.2022, I ACa 528/20 (I C 950/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA B. Byszewska;
 9. Deutsche Bank Polska S.A., 15.03.2022, V ACa 188/21 (II C 49/18), SA Warszawa, oddalono pozew oraz oddalono apelację kredytobiorcy (brak statusu konsumenta), SSA M. Szerel;
 10. RBI, 17.03.2022, VI ACa 216/21 (XXV C 1200/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA M. Strobel;
 11. RBI, 23.03.2022, VI ACa 182/20 (XXV C 505/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA A. Zając; o sprawie szerzej pisaliśmy: https://kancelariagarlacz.pl/umowa-niewazna-bo-bank-nie-dostarczyl-regulaminu-wyrok-prawomocny/
 12. RBI, 28.03.2022, VI ACa 585/20 (XXV C 567/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalono apelację banku, SSA J. Pyźlak;
 13. RBI, 28.03.2022, VI ACa 535/20 (XXV C 2822/18), nieważność umowy kredytu, rozliczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SA Warszawa, SSA A. Zając;
 14. mBank S.A., 28.03.2022, VII AGa 542/21 (XXVI GC 586/20), SA Warszawa, pierwotnie nieważność umowy kredytu (przedsiębiorca), w drugiej instancji uwzględniono w całości apelację banku, SSA A. Rachocka;
 15. Bank Millennium S.A., 28.03.2022, I ACa 943/21 (XXVIII C 1838/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniona apelacja powoda od pierwotnie oddalonych składek ubezpieczeniowych, SSA K. Jakubowska- Pogorzelska;
 16. mBank S.A., 29.03.2022, I ACa 542/19 (I C 537/17), SA Warszawa, uwzględniono apelację kredytobiorcy oraz zasądzono dochodzone kwoty (nieważność umowy kredytu przesłankowo), nieuwzględniony zarzut zatrzymania, SSA A. Wachowicz-Mazur; o sprawie szerzej pisaliśmy https://kancelariagarlacz.pl/frankowicz-wygrywa-prawomocnie-z-mbankiem-po-przegranej-w-i-instancji-roszczenie-banku-przedawnione/;
 17. RBI, 29.03.2022, VI ACa 381/20 (XXV C 2819/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA M. Borkowska,
 18. RBI, 30.03.2022, I ACa 987/21 (XXVIII C 851/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA D. Markiewicz;
 19. RBI, 31.03.2022, VI ACa 824/19 (XXV C 2720/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA P. Kurzawa.

       WYROKI W I INSTANCJI:

 1. BPH S.A., 01.03.2022, I C 1904/21, SO Świdnica, oddalony pozew banku o zasądzenie kapitału kredytu z nieważnej umowy kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, SSO W. Kuś, o sprawie pisaliśmy szerzej: https://kancelariagarlacz.pl/sad-oddalil-pozew-banku-o-kapital-i-wynagrodzenie/;
 2. RBI, 02.03.2022, XXIV C 2534/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Zalewska;
 3. Getin Noble Bank S.A., 02.03.2022, XXIV C 2839/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Zalewska;
 4. Getin Noble Bank S.A., 02.03.2022, XXVIII C 420/21, SO Warszawa, nieważność dwóch umów kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Wlekły-Pietrzak;
 5. RBI, 03.03.2022, I C 592/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Lipińska;
 6. PKO BP, 03.03.2022, XXIV C 736/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bedyńska-Abramczyk;
 7. mBank S.A., 04.03.2022, II C 441/17, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy, od wyroku będzie składana apelacja, SSO E. Kurkowska;
 8. Deutsche Bank, 07.03.2022, XXIV C 1387/19, SO Warszawa, zasądzone dochodzone przez kredytobiorcę kwoty (przesłankowo – nieważność umowy kredytu), SSO M. Pisecka;
 9. mBank S.A., 08.03.2022, XXVIII C 2131/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Błażejewska-Leoniak;
 10. PKO BP S.A., 09.03.2022, I C 1013/20, SO Bydgoszcz, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO R. Szurka;
 11. RBI, 09.03.2022, XXV C 3050/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Ogińska-Łągiewka;
 12. PKO BP S.A. (Nordea), 09.03.2022, I C 941/19, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Jank;
 13. Bank Millennium S.A., 14.03.2022, XXVIII C 4/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 14. Bank Millennium S.A., 16.03.2022, III C 928/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Solka (nowość w zestawieniu);
 15. Bank BPH S.A., 16.03.2022, XXVIII C 1016/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO T. Leszczyński;
 16. Bank Millennium S.A., 18.03.2022, XXVIII C 3220/21, SO Warszawa, zasądzone dochodzone przez kredytobiorcę kwoty (przesłankowo – nieważność umowy kredytu), SSO A. Błażejewska- Leoniak;
 17. mBank S.A., 18.03.2022, I C 924/16, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy, od wyroku będzie składana apelacja, SSO A. Kuryłek;
 18. Bank Millennium S.A., 21.03.2022, XXVIII C 15/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 19. Bank Millennium S.A., 21.03.2022, XXVIII C 4844/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Orzechowska;
 20. RBI, 22.03.2022, XXVIII C 1084/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO T. Leszczyński;
 21. Bank Millennium S.A., 23.03.2022, III C 44/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO R. Schmidt (nowość w zestawieniu);
 22. mBank S.A., 23.03.2022, XXVIII C 2174/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska- Szczepkowska;
 23. mBank S.A., 23.03.2022, II C 1294/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bonkowska;
 24. Bank Millennium S.A., 24.03.2022, I C 2675/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Radzyńska-Głowacka;
 25. Getin Noble Bank S.A., 24.03.2022, XXV C 950/18, SO Warszawa, uwzględnione roszczenie o zapłatę (nieważność przesłankowo), oddalone roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu, SSO A. Pogorzelska;
 26. mBank S.A., 25.03.2022, XXVIII C 2946/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO J. Karczewska;
 27. mBank S.A., 03.2022, XXIV C 945/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone dochodzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO K. Tarapata;
 28. Deutsche Bank, 29.03.2022, II C 730/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Antosiewicz; o sprawie szerzej pisaliśmy: https://kancelariagarlacz.pl/frankowicz-odlaczony-od-dlugu-nie-musi-uczestniczyc-w-sprawie-sadowej-frankowicz-samodzielnie-wygrywa-z-deutsche-bankiem/;
 29. RBI, 29.03.2022, XXV C 3045/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO A. Mitkiewicz;
 30. RBI, 29.03.2022, XXIV C 1998/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO K. Tarapata;
 31. Deutsche Bank, 29.03.2022, XXVIII C 3649/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Kossowska;
 32. mBank S.A., 31.03.2022, III C 1740/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Rafałko;
 33. dodatkowy wyrok z 09.02.2022, I C 786/21, SO Wrocław, Santander (Kredyt Bank), nieważność umowy kredytu, SSO Świderska (wyrok nieuwzględniony w poprzednim zestawieniu).
Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close