Marzec 2022 – 50 korzystnych rozstrzygnięć dla klientów.

Przedstawiamy zestawienie pozyskanych wyroków z marca 2022 roku.

SĄD NAJWYŻSZY:

 1. Sąd Najwyższy w dniu 3 marca 2022 roku w sprawie II CSKP 502/22 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2019 roku V ACa 713/18 (SSA Marta Szerel) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny oddalił w swoim wyroku apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 774/16 – wydany w składzie SSO Eliza Kurkowska), w którym sąd ten oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciw mBank S.A. O sprawie pisaliśmy szerzej: https://kancelariagarlacz.pl/kolejna-wygrana-kancelarii-garlacz-przed-sn-z-mbankiem-wyrok-niekorzystny-dla-frankowicza-uchylony/

PRAWOMOCNE WYROKI:

 1. mBank S.A., 03.03.2022, V ACa 329/21 (II C 52/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania SSA P. Asłanowicz;
 2. RBI, 04.03.2022, VI ACa 861/20 (XXV C 908/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA J. Pyźlak;
 3. BNP Paribas Bank Polska, 04.03.2022, V ACa 212/21 (IV C 2494/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA J. Piwowarun-Kołakowska;
 4. Bank Millennium S.A., 04.03.2022, I ACa 744/21 (XXVIII C 1707/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie oraz ubezpieczenia, SSA K. Polańska- Farion;
 5. RBI, 08.03.2022, I ACa 177/21 (I C 363/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalona apelacja banku, SSA B. Byszewska;
 6. RBI, 03.2022, I ACa 829/21 (III C 387/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA B. Byszewska;
 7. mBank S.A., 14.03.2022, I ACa 335/19 (I C 1283/16), SA Warszawa, przesłankowo nieważność umowy kredytu, uwzględniona apelacja kredytobiorcy SSA J. Pyźlak;
 8. mBank S.A., 14.03.2022, I ACa 528/20 (I C 950/16), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA B. Byszewska;
 9. Deutsche Bank Polska S.A., 15.03.2022, V ACa 188/21 (II C 49/18), SA Warszawa, oddalono pozew oraz oddalono apelację kredytobiorcy (brak statusu konsumenta), SSA M. Szerel;
 10. RBI, 17.03.2022, VI ACa 216/21 (XXV C 1200/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA M. Strobel;
 11. RBI, 23.03.2022, VI ACa 182/20 (XXV C 505/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, SSA A. Zając; o sprawie szerzej pisaliśmy: https://kancelariagarlacz.pl/umowa-niewazna-bo-bank-nie-dostarczyl-regulaminu-wyrok-prawomocny/
 12. RBI, 28.03.2022, VI ACa 585/20 (XXV C 567/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, oddalono apelację banku, SSA J. Pyźlak;
 13. RBI, 28.03.2022, VI ACa 535/20 (XXV C 2822/18), nieważność umowy kredytu, rozliczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SA Warszawa, SSA A. Zając;
 14. mBank S.A., 28.03.2022, VII AGa 542/21 (XXVI GC 586/20), SA Warszawa, pierwotnie nieważność umowy kredytu (przedsiębiorca), w drugiej instancji uwzględniono w całości apelację banku, SSA A. Rachocka;
 15. Bank Millennium S.A., 28.03.2022, I ACa 943/21 (XXVIII C 1838/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniona apelacja powoda od pierwotnie oddalonych składek ubezpieczeniowych, SSA K. Jakubowska- Pogorzelska;
 16. mBank S.A., 29.03.2022, I ACa 542/19 (I C 537/17), SA Warszawa, uwzględniono apelację kredytobiorcy oraz zasądzono dochodzone kwoty (nieważność umowy kredytu przesłankowo), nieuwzględniony zarzut zatrzymania, SSA A. Wachowicz-Mazur; o sprawie szerzej pisaliśmy https://kancelariagarlacz.pl/frankowicz-wygrywa-prawomocnie-z-mbankiem-po-przegranej-w-i-instancji-roszczenie-banku-przedawnione/;
 17. RBI, 29.03.2022, VI ACa 381/20 (XXV C 2819/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA M. Borkowska,
 18. RBI, 30.03.2022, I ACa 987/21 (XXVIII C 851/21), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA D. Markiewicz;
 19. RBI, 31.03.2022, VI ACa 824/19 (XXV C 2720/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA P. Kurzawa.

       WYROKI W I INSTANCJI:

 1. BPH S.A., 01.03.2022, I C 1904/21, SO Świdnica, oddalony pozew banku o zasądzenie kapitału kredytu z nieważnej umowy kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, SSO W. Kuś, o sprawie pisaliśmy szerzej: https://kancelariagarlacz.pl/sad-oddalil-pozew-banku-o-kapital-i-wynagrodzenie/;
 2. RBI, 02.03.2022, XXIV C 2534/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Zalewska;
 3. Getin Noble Bank S.A., 02.03.2022, XXIV C 2839/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Zalewska;
 4. Getin Noble Bank S.A., 02.03.2022, XXVIII C 420/21, SO Warszawa, nieważność dwóch umów kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Wlekły-Pietrzak;
 5. RBI, 03.03.2022, I C 592/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Lipińska;
 6. PKO BP, 03.03.2022, XXIV C 736/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bedyńska-Abramczyk;
 7. mBank S.A., 04.03.2022, II C 441/17, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy, od wyroku będzie składana apelacja, SSO E. Kurkowska;
 8. Deutsche Bank, 07.03.2022, XXIV C 1387/19, SO Warszawa, zasądzone dochodzone przez kredytobiorcę kwoty (przesłankowo – nieważność umowy kredytu), SSO M. Pisecka;
 9. mBank S.A., 08.03.2022, XXVIII C 2131/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Błażejewska-Leoniak;
 10. PKO BP S.A., 09.03.2022, I C 1013/20, SO Bydgoszcz, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO R. Szurka;
 11. RBI, 09.03.2022, XXV C 3050/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Ogińska-Łągiewka;
 12. PKO BP S.A. (Nordea), 09.03.2022, I C 941/19, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Jank;
 13. Bank Millennium S.A., 14.03.2022, XXVIII C 4/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 14. Bank Millennium S.A., 16.03.2022, III C 928/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Solka (nowość w zestawieniu);
 15. Bank BPH S.A., 16.03.2022, XXVIII C 1016/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO T. Leszczyński;
 16. Bank Millennium S.A., 18.03.2022, XXVIII C 3220/21, SO Warszawa, zasądzone dochodzone przez kredytobiorcę kwoty (przesłankowo – nieważność umowy kredytu), SSO A. Błażejewska- Leoniak;
 17. mBank S.A., 18.03.2022, I C 924/16, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy, od wyroku będzie składana apelacja, SSO A. Kuryłek;
 18. Bank Millennium S.A., 21.03.2022, XXVIII C 15/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 19. Bank Millennium S.A., 21.03.2022, XXVIII C 4844/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Orzechowska;
 20. RBI, 22.03.2022, XXVIII C 1084/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO T. Leszczyński;
 21. Bank Millennium S.A., 23.03.2022, III C 44/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO R. Schmidt (nowość w zestawieniu);
 22. mBank S.A., 23.03.2022, XXVIII C 2174/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska- Szczepkowska;
 23. mBank S.A., 23.03.2022, II C 1294/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bonkowska;
 24. Bank Millennium S.A., 24.03.2022, I C 2675/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO Radzyńska-Głowacka;
 25. Getin Noble Bank S.A., 24.03.2022, XXV C 950/18, SO Warszawa, uwzględnione roszczenie o zapłatę (nieważność przesłankowo), oddalone roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu, SSO A. Pogorzelska;
 26. mBank S.A., 25.03.2022, XXVIII C 2946/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO J. Karczewska;
 27. mBank S.A., 03.2022, XXIV C 945/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone dochodzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO K. Tarapata;
 28. Deutsche Bank, 29.03.2022, II C 730/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Antosiewicz; o sprawie szerzej pisaliśmy: https://kancelariagarlacz.pl/frankowicz-odlaczony-od-dlugu-nie-musi-uczestniczyc-w-sprawie-sadowej-frankowicz-samodzielnie-wygrywa-z-deutsche-bankiem/;
 29. RBI, 29.03.2022, XXV C 3045/18, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSO A. Mitkiewicz;
 30. RBI, 29.03.2022, XXIV C 1998/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO K. Tarapata;
 31. Deutsche Bank, 29.03.2022, XXVIII C 3649/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Kossowska;
 32. mBank S.A., 31.03.2022, III C 1740/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Rafałko;
 33. dodatkowy wyrok z 09.02.2022, I C 786/21, SO Wrocław, Santander (Kredyt Bank), nieważność umowy kredytu, SSO Świderska (wyrok nieuwzględniony w poprzednim zestawieniu).
Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: