Kredyt w Polbanku – indeksowany kursem CHF czy indeksowany stopą LIBOR CHF??

Umowy byłego Polbanku w swej treści nie wyglądają na zbyt skomplikowane. Wyglądają na proste. Z pozoru proste. W rzeczywistości pojawiające się w umowie sformułowanie „Kredyt jest indeksowany do CHF” nic nie tłumaczy, nie wyjaśnia czy chodzi o indeksację kursem CHF czy powiązanie ze stawką LIBOR, czy indeksowana jest rata kredytu czy cała wartość kredytu. Dla porównania, w innych umowach kredytów indeksowanych jest wskazanie, że chodzi o indeksację kursem kupna przy wypłacie i kursem sprzedaży przy spłacie.

Jest to więc sformułowanie, które przesądza o braku transparentności tego postanowienia, tj. nie spełnia ono wymogów stawianych przez TSUE co do tego aby konsument już w dacie zawarcia umowy znał mechanizmy i ich skutki ekonomiczno – finansowe oraz powiązanie określonych postanowień z innymi postanowieniami umownymi, tak aby świadomie i dobrowolnie mógł zdecydować się czy znając te skutki chce się związać określoną umową.

W umowach Polbanku mechanizm indeksacji został opisany w sporządzonym drobnym druczkiem regulaminie przy czym regulamin ten nie był doręczany konsumentom już w dacie składania wniosku o udzielenie kredytu z mechanizmem indeksacji ale dopiero na etapie podpisywania umowy. W większości przypadków zapisy regulaminu ani nie podlegały negocjacjom ani nie były tłumaczone.

W samym regulaminie do umów kredytowych byłego Polbanku pojęcie indeksacji nie wiąże kredytu z kursem waluty ale właśnie ze stopą LIBOR sugerując, że jest to kredyt nadal w PLN ale jedynie powiązany z oprocentowaniem właściwym dla waluty CHF.

Dopiero w dalszej części regulaminu pojawiają się informacje o tym, że przy wypłacie będzie miał zastosowanie kurs „nie niższy” niż kurs kupna a do spłaty kurs sprzedaży. Jednak opisy te nie referują już do samej indeksacji. Co więcej regulamin sugeruje, że saldo kredytu będzie przeliczane wg kursu, po którym kredyt będzie uruchomiony, co znowu może oznaczać zarówno sam kurs kupna jak i konkretną wartość kursu.

Jeśli dodatkowo wskazać, że oświadczenia o ryzyku walutowym składane w dacie wniosku kredytowego referowały do mechanizmu indeksacji opisanego w regulaminie, którego w tej dacie kredytobiorcy nie otrzymywali, to mamy sprzeczność tych zapisów umownych z wymogami transparentnego wzorca umownego zgodnie z orzecznictwem TSUE i gotowy przepis na abuzywność całego mechanizmu indeksacji w umowach byłego Polbanku.

Nie dziwi więc fakt, że umowy tego banku bardzo często są uznawane przez sądy na nieważne. W naszej Kancelarii prowadzimy blisko 150 spraw tylko tego banku i posiadamy już wyroki tak na nieważność tych umów jak i na ich tzw. odfrankowienie.

 


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close