Kolejny biegły potwierdził: indeksacja to instrument finansowy

Cztery lata temu pisałam, że umowy kredytu indeksowanego mają wbudowany instrument finansowy i to był punkt wyjścia dla zarzutów wobec tych umów. Dwa lata później, SSO Grzegorz Chmiel (Sąd Okręgowy w Warszawie) stwierdzając nieważność umowy kredytu indeksowanego napisał w uzasadnieniu, że moje „rozważania o charakterze finansowo-księgowym, prowadzące do tworzenia całkowicie zbędnych bytów i skomplikowanych konstrukcji prawnych” są zbyteczne i że błędnym były twierdzenia  „jakoby w umowie kredytu indeksowanego „zaszyty”, „ukryty” czy „wbudowany” był instrument finansowy w postaci swapu CIRS.” SSO Grzegorz Chmiel próbował za to utożsamić indeksację z cywilistyczną nowacją, bo do kodeksu cywilnego było mu bliżej niż do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Orzeczenie przyjęłam z pokorą stwierdzając, że skoro SSO Grzegorz Chmiel nie dostrzegł w indeksacji swapa to ta kwestia została za słabo „wyłuszczona” (dziś wiem, że tak było), więc popracowałam nad argumentacją w tym temacie.

I ta praca przyniosła efekty.

Dziś mamy już dwie opinie dwóch niezależnych biegłych sądowych ds. instrumentów finansowych i obaj potwierdzili, że klauzule indeksacyjne to wbudowany instrument finansowy. W ostatniej biegły stwierdził, że indeksacja to instrument finansowy przy sprzedaży którego banki powinny były stosować wymogi MiFID. Zdaniem biegłego kredyt indeksowany to nie prosty kredyt lecz kredyt, w odniesieniu do którego strony postanowiły, że dokonywane pomiędzy nimi przepływy pieniężne nie będą prostą spłatą kapitału kredytu i odsetek od niego lecz będą spłatą określonej kwoty wynikającej z indeksacji kapitału i odsetek od niego do bieżącej ceny waluty obcej.

Kolejne opinie w tym temacie zostały już przez niektóre sądy zlecone. To, co mamy wykorzystamy poglądowo aby uświadamiać sędziom, że abuzywność to jedynie margines wadliwości tych umów i zachęcić ich do spojrzenia na praktykę bankową i zagadnienia instrumentów finansowych. W końcu znajdzie się taki jeden Sąd, który zrozumie więcej niż abuzywność. Odświeżamy więc na wokandzie temat instrumentu finansowego  i nieważności umów z tego powodu ?

 

Barbara Garlacz – radca prawny prowadzący sprawy kredytów powiązanych z walutą


powrót

NIE CZEKAJ NA KOLEJNE TSUE.

ZA 1,5 ROKU BĘDZIESZ PIERWSZY W SĄDZIE ABY STAĆ SIĘ JEGO BENEFICJENTEM!

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.

Wszystkie zgłoszenia są procedowane.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.