Kolejny biegły potwierdził: indeksacja to instrument finansowy

Cztery lata temu pisałam, że umowy kredytu indeksowanego mają wbudowany instrument finansowy i to był punkt wyjścia dla zarzutów wobec tych umów. Dwa lata później, SSO Grzegorz Chmiel (Sąd Okręgowy w Warszawie) stwierdzając nieważność umowy kredytu indeksowanego napisał w uzasadnieniu, że moje „rozważania o charakterze finansowo-księgowym, prowadzące do tworzenia całkowicie zbędnych bytów i skomplikowanych konstrukcji prawnych” są zbyteczne i że błędnym były twierdzenia  „jakoby w umowie kredytu indeksowanego „zaszyty”, „ukryty” czy „wbudowany” był instrument finansowy w postaci swapu CIRS.” SSO Grzegorz Chmiel próbował za to utożsamić indeksację z cywilistyczną nowacją, bo do kodeksu cywilnego było mu bliżej niż do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Orzeczenie przyjęłam z pokorą stwierdzając, że skoro SSO Grzegorz Chmiel nie dostrzegł w indeksacji swapa to ta kwestia została za słabo „wyłuszczona” (dziś wiem, że tak było), więc popracowałam nad argumentacją w tym temacie.

I ta praca przyniosła efekty.

Dziś mamy już dwie opinie dwóch niezależnych biegłych sądowych ds. instrumentów finansowych i obaj potwierdzili, że klauzule indeksacyjne to wbudowany instrument finansowy. W ostatniej biegły stwierdził, że indeksacja to instrument finansowy przy sprzedaży którego banki powinny były stosować wymogi MiFID. Zdaniem biegłego kredyt indeksowany to nie prosty kredyt lecz kredyt, w odniesieniu do którego strony postanowiły, że dokonywane pomiędzy nimi przepływy pieniężne nie będą prostą spłatą kapitału kredytu i odsetek od niego lecz będą spłatą określonej kwoty wynikającej z indeksacji kapitału i odsetek od niego do bieżącej ceny waluty obcej.

Kolejne opinie w tym temacie zostały już przez niektóre sądy zlecone. To, co mamy wykorzystamy poglądowo aby uświadamiać sędziom, że abuzywność to jedynie margines wadliwości tych umów i zachęcić ich do spojrzenia na praktykę bankową i zagadnienia instrumentów finansowych. W końcu znajdzie się taki jeden Sąd, który zrozumie więcej niż abuzywność. Odświeżamy więc na wokandzie temat instrumentu finansowego  i nieważności umów z tego powodu ?

 

Barbara Garlacz – radca prawny prowadzący sprawy kredytów powiązanych z walutą


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close