Kolejna wygrana KANCELARII GARLACZ przed SN z mBankiem. Wyrok niekorzystny dla frankowicza uchylony.

Sąd Najwyższy w dniu 3 marca 2022 roku w sprawie II CSKP 502/22 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2019 roku V ACa 713/18 (SSA Marta Szerel) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny oddalił w swoim wyroku apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 774/16 – wydany w składzie SSO Eliza Kurkowska), w którym sąd ten oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciw mBank S.A. nie dostrzegając, że umowa zawiera w sobie postanowienia nieuczciwe i to takie, które są wpisane do rejestru postanowień nieuczciwych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Kancelaria GARLACZ nie prowadziła sprawy w I oraz II instancji lecz złożyła w imieniu klienta jedynie skargę kasacyjną. Potrzeba było aż stanowiska Sądu Najwyższego aby zmienić znane stanowisko składu sędziowskiego I instancji co do ważności i uczciwości umów kredytów powiązanych z walutą CHF.

W skardze kasacyjnej Kancelaria GARLACZ powołała się na oczywistą jej zasadność oraz szereg istotnych zagadnień prawnych. SN rozstrzygał na posiedzeniu niejawnym stąd nie znamy jeszcze uzasadnienia, niemniej biorąc pod uwagę ogromną liczbę błędów sądu I oraz II instancji w wydanych wyrokach, należy się spodziewać, że to właśnie oczywista zasadność skargi kasacyjnej przesądziła o uchyleniu wyroku Sądu II instancji. Szczegóły przekażemy wkrótce po uzyskaniu uzasadnienia orzeczenia SN.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz. Kolejny kredytobiorca uratowany i ma szansę walczyć dalej…po dwóch przegranych w I oraz II instancji dla tego kredytobiorcy zaświeciło słońce. Never give up!


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close