Kolejna prawomocna wygrana klienta. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania Banku Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie I ACa 577/21 z dnia 18 października 2021 roku (SSO del. Anna Strączyńska) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 maja 2021 roku sygn. akt XXVI C 201/17, w którym sąd ustalił  nieważność umowy oraz zasądził roszczenie o zapłatę. Sprawa rozpoczęta w Sądzie Okręgowym w Warszawie w lutym 2017 roku, ale warto było czekać.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz

Sąd Apelacyjny potwierdził prawidłowość wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodził się z naszą argumentacją, że umowa zawiera w sobie swapa walutowo – procentowego. Nie uznał zarzutu zatrzymania banku Millenium z uwagi na fakt, iż:

  1. umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a zarzut zatrzymania jest instrumentem o charakterze zupełnie wyjątkowym i nie może na zasadzie analogii być stosowany rozszerzająco do umów, które nie mają charakteru wzajemnego;
  2. zarzut zatrzymania może być stosowany tylko wówczas gdy bank nie ma instrumentu innego, a ma np. zarzut potrącenia, który w tej sprawie nie był zgłoszony;

W sprawie podnieśliśmy także zarzut przedawnienia się roszczeń banku, gdyż klient zakwestionował umowę w lutym 2017 roku, zatem roszczenia banku przedawniły się co najmniej z końcem 2020 roku. Jeśli sąd w uzasadnieniu pisemnym, na które czekamy, potwierdzi, że mamy rację to wówczas klient nie będzie musiał spłacać kapitału lub co najmniej jego części.

Jest to kolejny prawomocny korzystny dla klienta pozyskany przez Kancelarię GARLACZ dotyczący umowy banku Millennium.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close