Kolejna prawomocna wygrana klienta byłego GE Money Banku. SA Gdańsk:brak zgody na odcięcie marży banku

W dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok (V ACA 417/21 SSA Leszek Jantowski) w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 1172/17 – SSO Izabela Górnikiewicz – Wróbel), w którym sąd okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził roszczenie dla klienta. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał w całości także naszą apelację od części wyroku SO Gdańsk, w którym sąd ten oddalił roszczenie o tzw. opłaty manipulacyjne. Tym samym nasz klient zyskał dodatkowo kilka tysięcy złotych i absolutnie pełną wygraną. Sąd Apelacyjny zasądził także odsetki zgodnie z naszym zadaniem czyli za cały czas procesu (pond 40 tys. zł).

Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją co do tego, że z umowy nie może zostać usunięta marża z par. 17 umowy, a umowa nie może być rozliczona kursem średnim NBP. Sąd nie zgodził się z interpretacją wyroku TSUE C-19/20, którą przedstawiała Kancelaria MERSKI. Jej zdaniem wyrok ten otworzył drogę do usuwania marży banku z par. 17 umowy i zostawienia jej jako rozliczanej kursem średnim NBP. Sąd Apelacyjny wskazał, że samo usunięcie marży nie przywróci równowagi kontraktowej, która została zachwiana głównie przez klauzulę indeksacji (ryzyka).

Sąd Apelacyjny zgodził się także z tym, że na gruncie dyrektywy 93/13 należy rozróżnić pojęcie przedmiotu głównego umowy od pojęcia elementów przedmiotowo istotnych, do których odwołuje się polski kodeks cywilny. I w końcu Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją, że indeksacja razem z odesłaniami do tabel kursowych to jednolity mechanizm umowny, który określa przedmiot główny umowy i nie można rozdzielić samej indeksacji od odesłań do tabel kursowych jak chciał tego bank.

Tym samym biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe prawomocne wygrane dotyczące umów GE Money Banku możemy stwierdzić, że kwestia par. 17 umowy w tych umowach przestaje mieć istotne znaczenie dla stwierdzenia nieważności, choć nadal należy bardzo mocno punktować w sądach stanowisko przeciwnika co do rzekomo „przełomowego” znaczenia wyroku TSUE C-19/20 oraz możliwości odcięcia marży i zostawiania jej rozliczonej kursem średnim NBP.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem ds. umów GE Money Banku.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close