Kolejna nieważność umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A.

 

Patrząc na to jak kształtuje się obecnie linia orzecznicza dotycząca kredytów denominowanych Deutsche Banku z perspektywy spraw prowadzonych przez Kancelarię GARLACZ sytuacja banku z niemieckim kapitałem robi się coraz bardziej nieciekawa. Chciałoby się rzec, że 25 lutego br., kiedy to uzyskaliśmy kolejne korzystne rozstrzygniecie na rzecz naszego klienta był dla nas kolejnym zwyczajnym dniem w biurze – w sporach Deutsche Banku dotyczących umów zawieranych przez konsumentów Kancelaria GARLACZ posiada bowiem komplet wyroków potwierdzających nieważność umów kredytów powiązanych z walutą CHF zawartych z tym bankiem.

Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXIV C 1212/19 (SSO Monika Dominiak) zasądził zwrot całości spełnionych rat kapitałowo-odsetkowych płaconych zarówno w złotówkach jak i we frankach szwajcarskich z uwagi na nieważny charakter umowy kredytowej zawartej w pierwszej połowie 2009 roku. Wyrok cieszy tym bardziej, że wedle naszej najlepszej wiedzy jest to pierwsze orzeczenie tego sędziego referenta w sprawie przeciwko Deutsche Bank oraz jedno z pierwszych w ogóle jeżeli chodzi o kredyty powiązane z walutą obcą. Sąd podzielił w całości argumentację wypracowaną przez Kancelarię na przestrzeni lat i w ponad 100 prowadzonych postępowaniach sądowych przeciwko temu bankowi.

Niestety łyżką dziegciu w beczce miodu jest fakt przeoczenia przez Sąd i omyłkowego braku rozpoznania całości żądania procesowego (roszczenia o ustalenie nieważności umowy) – w tym zakresie niezwłocznie został przez nas skierowany wniosek o uzupełnienie wyroku.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z dedykowanym zespołem Kancelarii ds. Deutsche Banku.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: