Kancelaria GARACZ – podsumowanie 2022 r.

Rok 2022 w Kancelarii GARLACZ to:

W skrócie: 11 rozstrzygnięć przed SN, 175 wyroków II instancji oraz 357 wyroków w I instancji. Porównując wyroki korzystne i niekorzystne osiągamy 94% skuteczności w tzw. sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF, przy czym jeśli idzie o częściowo niekorzystne lub niekorzystne wyroki zaniżające w.w. procent skuteczności, to w przeważającej mierze znaczenie miała określona linia orzecznicza określonych sędziów, zdaniem których umowy kredytów powiązanych z walutą CHF są ważne (por. poniżej), jak też specyfika kilku spraw to tj. specyficzny wzór umowy powiązanej z walutą frank szwajcarski (por. poniżej) lub brak statusu konsumenta (por. poniżej).

W szczegółach statystyki wyglądają następująco:

Sąd Najwyższy:

11 rozstrzygnięć:

 • 1 – przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej Klienta Kancelarii;
 • 7 – odmowa przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych złożonych przez banki;
 • 3 – przyjęte do rozpoznania skargi kasacyjne banków;

Podsumowanie spraw przed SN-em za 2022 roku na blogu Kancelarii pod linkiem: https://kancelariagarlacz.pl/sprawy-kancelarii-garlacz-przed-sn-rozstrzygniete-w-2022-roku-7-skarg-bankow-nie-przyjetych-3-skargi-bankow-przyjete-do-rozpoznania/

Wyroki II instancji:

175 wyroków II instancji w tym:

 • 166 – korzystnych rozstrzygnięć tj. prawomocna nieważność umowy kredytu
 • 3– niekorzystne rozstrzygnięć
  • 2 – oddalone pozwy ze względu na brak statusu konsumenta (złożone skargi kasacyjne Sędziowie: G. Kramarska, A. Rachocka),
  • 1- przegrana przedsiębiorcy (złożona skarga kasacyjna),
 • 1 – częściowo niekorzystne rozstrzygnięcie
  • częściowe oddalenie pozwu z uwagi na brak statusu konsumenta po stronie jednego kredytobiorcy (Sędzia T. Mróz) – złożona skarga kasacyjna
 • 5 – uchylonych wyroków, powrót sprawy do I instancji.

Wyroki I instancji:

357 wyroków I instancji w tym:

 • 329 korzystnych rozstrzygnięć
  • 323 – nieważność umowy kredytu (ustalenie nieważności lub nieważność przesłankowo) + rozliczenie wg teorii dwóch kondykcji,
  • 2 – odfrankowienie umowy kredytu (wyroki ze stycznia 2022 roku, następnie Sędzia M. Polakowski zmienił linię orzeczniczą na nieważność umów kredytowych),
  • 1 – odfrankowienie aneksu przewalutowującego kredyt złotowy na indeksowany (wyrok SO Wrocław),
  • 3 – oddalony pozew banku o kapitał i wynagrodzenie za używanie kapitału,
 • 21 niekorzystnych rozstrzygnięć (z czego jeden już zmieniony przez SA w Warszawie, co do pozostałych złożone apelacje):
  • 18 – oddalonych pozwów konsumentów (Sędziowie: A. Kuryłek, E. Ligoń-Krawczyk, E. Kurkowska, E. Bryzgalska, K. Waseńczuk, T. Bulanda, M. Chojnacki, A. Lipińska, A. Mitkiewicz, K. Dawid-Birska, W. Klawonn, M. Woźniak)
  • 2 – oddalone pozwy – brak statusu konsumenta (Sędziowie: P. Duda, M. Antosiewicz)
  • 1 – oddalony pozew przedsiębiorcy (Sędzia A. Brzozowska-Szkoda)
 • 7 częściowo niekorzystnych rozstrzygnięć:
  • 1 – zasądzone nadpłaty po kursie średnim NBP (Sędzia I. Wysocka),
  • 6 – inne typu: ustalenie, że nie wiąże tylko klauzula zmiennego oprocentowania, ustalenie, że nie wiąże tylko kurs sprzedażny banku

Powyższe, daje skuteczność Zespołu Kancelarii GARLACZ na poziomie 94%[1].

O wszystkich wyrokach mogą Państwo przeczytać na naszym blogu kancelaryjnym. Ponieważ o wyrokach dowiadujemy się niemal co dzień, mamy nadzieję, że ujęliśmy w zestawieniach wszystkie.

Ponadto, z początkiem 2022 roku Kancelarię GARLACZ zasiliło 7 młodszych prawników i 3 osoby z obsługi administracyjnej. Powyższy wynik to efekt pond 20-osobowego doświadczonego zespołu radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz wyspecjalizowanych prawników, z których przeważająca większość współpracuje od 4 do 6 lat z mec. Barbarą Garlacz.

Zatem niech 2023 przyniesie zdrowie dla Państwa i naszego Zespołu oraz cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do wygranych i same wygrane!

[1] nie uwzględniając wyroków uchylonych do ponownego rozpoznania

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!