Jakie korzyści z zaskarżenia wpisu PKO BP do księgi wieczystej?Krok po kroku.

Jakie korzyści z zaskarżenia wpisu PKO BP do księgi wieczystej?

Gdy kredytobiorca Ex Nordea zaskarży wpis PKOBP do księgi wieczystej to PKO BP nie uzyska prawomocnego wpisu. Dopóki PO BP nie uzyska prawomocnego wpisu do księgi wieczystej to nie ma prawa pobierania rat kredytu. Brak takiego uprawnienia trwa już od 2014 roku, kiedy to prawo zostało przeniesione przez Nordea Bank Polska na Nordea AB z siedzibą w Szwecji i Nordea AB wpisała się do księgi wieczystej. Obecnie Nordea AB połączyła się z Nordea ABP z siedzibą w Finlandii.

Oznacza to, że kredytobiorca może dochodzić rat zapłaconych na rzecz PKO BP do czasu wpisania się PKO BP do księgi wieczystej, niezależnie od tego czy sąd uzna umowę za ważną czy nie. Odzyskanie zaś samych rat zapłaconych od 2014 roku niweluje w znacznym stopniu podwyższone raty płacone z powodu ryzyka walutowego.

Skarżenie wpisu PKO BP ma sens wówczas jeśli kredytobiorca już jest w toku postępowania sądowego albo zamierza wytoczyć pozew bankowi w przyszłości. Kredytobiorca zyskuje dodatkowe argumenty na raty pobrane od połowy 2014 roku, oczywiście przytaczając odpowiednie argumenty i dowody na tę okoliczność. I odzyska je niezależnie od tego czy sąd uzna umowę za ważną czy nieważną. Jest to argument także dla tych kredytobiorców, którzy z różnych względów (np. umowa po 2011 roku) nie mogą powołać się na abuzywność postanowień umownych, a chcą odzyskać choć cześć niesłusznie zapłaconych rat.

Czy Nordea ABP może dochodzić rat, które zwróci PKO BP?

Odzyskanie rat od PKO BP na podstawie tego, że PKO BP nie jest wpisane w księgę wieczystą, powoduje, że teoretycznie Nordea ABP, która jest wpisana w księgę wieczystą i ma uprawnienie do pobierania rat, mogłaby żądać zapłaty rat na jej rzecz.

Teoretycznie, ponieważ:

  • Nordea ABP może dochodzić tylko rat niezapłaconych za 3 lata wstecz od daty wezwania kredytobiorcy do ich zapłaty, a takie wezwanie mogłaby wystosować dopiero po ostatecznym uznaniu, że PKO BP nie przysługują raty (czyli za około, średnio 3-4 lata), a zatem im dłużej raty są płacone do PKO BP i im dłużej PKO BP nie wpisze się do księgi wieczystej to rośnie liczba rat zapłaconych nienależnie na rzecz PKO BP z tego powodu i maleje „wstecz” liczba rat o które może pozwać ew. Nordea AB – przykładowo gdyby Nordea AB wezwała w chwili obecnej do zwrotu rat, to mogłaby ich się domagać sięgając do maja 2016 roku, a PKO BP pobiera raty nienależnie od lipca 2014 roku, czyli kredytobiorca zyskuje już w chwili obecnej raty zapłacone między lipiec 2014 a maj 2016;
  • Nordea ABP gdy w 2014 roku sprzedawała Nordea Bank Polska dostała od PKO BP cenę za sprzedawany w ramach Nordea Bank Polska portfel kredytów i raty z tych kredytów, które kredytobiorcy mieli płacić zostały już ujęte w cenie;
  • Nie wydaje się aby Nordea AB, która nie prowadzi w Polsce istotnej działalności operacyjnej, była zainteresowana toczeniem powództw o wątpliwe prawnie raty z wątpliwych prawnie umów;

Dlatego, kredytobiorcy którzy już mają procesy w toku powinni tę argumentację podnosić i wstrzymywać wpisanie się PKO BP do księgi wieczystej, a kredytobiorcy, którzy jeszcze nie złożyli pozwu, skarżyć wpisy do księgi wieczystej i w dalszej kolejności złożyć pozwy przeciwko PKO BP m.in. w oparciu o zarzut braku uprawnienia PKO BP do pobierania rat. Nasza kancelaria posiada specjalną ofertę na obsługę obu spraw.

Co powonieniem zrobić gdy chcę skarżyć wpis?

  • Skontaktować się z prawnikiem i ustalić czy podejmie się skarżenia wpisu i czy posiada argumentację i dokumenty w tym zakresie (na zaskarżenie jest 7 dni więc lepiej być przygotowanym)?
  • Sprawdzać regularnie swoją księgę wieczystą na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
  • Sprawdzać czy nie pojawił się wpis PKO BP do księgi wieczystej w dziale IV – Hipoteka;
  • Gdy wpis się pojawi oczekiwać na zawiadomienie z sądu o wpisie a w międzyczasie udać się do sądu i sfotografować wniosek PKO BP oraz załączniki do niego i przekazać prawnikowi aby miał czas na przygotowanie skargi;
  • Gdy otrzymamy zawiadomienie z sądu, przesłać do prawnika i zapewnić aby w terminie 7 dni złożył uargumentowaną skargę na orzeczenie referendarza o wpisie;

Ile to kosztuje?

  • Koszty sądowe: 60 zł – opłata od skargi
  • Koszt złożenia skargi – w zależności od oferty kancelarii. W naszej 1500 zł brutto czyli mniej niż jedna rata, a odzyskać można kilkadziesiąt rat ?

Co dalej, czy mogę wykreślić także Nordea AB z księgi wieczystej?

Naszym zdaniem są na to argumenty ale księgi wieczyste będziemy „czyścic” w dalszej kolejności….


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close