Ekspresowa wygrana z Raiffeisenem – ustalenie nieważności umowy byłego Polbanku i teoria dwóch kondykcji!

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha) potrzebował raptem 14 miesięcy do wydania wyroku w sprawie I C 369/19. Wyroku uwzględniającego w całości roszczenie kredytobiorcy – zarówno co do żądania ustalenia nieważności umowy jak i zasądzającego wszystkie spełnione na rzecz banku świadczenia zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji. Jest to kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko byłemu PolBankowi.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że u podstaw nieważności umowy leży przede wszystkim jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, gdyż bank przyznał sobie władztwo przy ustalaniu wysokości zobowiązań konsumenta. Powyższe prowadziło do konkluzji, że umowa kredytu indeksowanego na podstawie której kredytobiorcy byli zobowiązani do zwrócenia bankowi kwoty innej od udostępnionego kapitału pozostawała sprzeczna z art. 69 prawa bankowego, zaś nieuczciwe postanowienia przeliczeniowe kształtowały prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Powyższe okoliczności prowadziły w ocenie Sądu do naruszenia art. 5 k.c., bowiem skonstruowanie umowy kredytu w ten sposób, że po 12 latach spłaty bank saldo kredytu znacznie przewyższa udostępnioną kredytobiorcy pierwotnie kwotę narusza zasady współżycia społecznego.

W niniejszej sprawie cieszy nie tylko sam wyrok uwzględniający w całości powództwo przeciwko bankowi z austriackim kapitałem, ale również motywy którymi kierował się Sąd i zaprezentowana kompleksowa analiza umowy kredytu indeksowanego, które sprawiają że skuteczne podważenie orzeczenia przed sądem II instancji wydają się być prawdziwym mission impossible. Największą satysfakcję daje jednak uśmiech i zadowolenie klienta.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Pytania i odpowiedzi w sprawie przymusowej restrukturyzacji GNB:

Zob. sekcja BLOG lub tu:

https://drive.google.com/file/d/1O6GEKe6y5OEth0lZ94RxH9nftJ21yfTm/view

Druk pełnomocnictwa do złożenia skargi:

https://drive.google.com/file/d/1hsFT9kyXIQsJj5YnyzQZNmDkZb4gDAAl/view

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close