Dlaczego walczyć z wpisem PKO BP do KW?

Od czasu cesji wierzytelności z umów kredytów z Nordea Bank Polska na jej spółkę matkę Nordea AB, tj. od lipca 2014 roku do chwili obecnej, pomimo połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO BP S.A., bank PKO BP S.A. nie jest wierzycielem z tytułu umów kredytów, chociaż pozostaje ich stroną. Na chwilę obecną nie wiadomo na jakiej podstawie bank PKO BP pobiera raty kredytów od klientów byłego banku Nordea Bank Polska AB.

Zapytaliśmy o to sam bank PKO BP i czekamy na odpowiedź.

W kwietniu 2018 roku bank Nordea AB (z siedzibą w Sztokholmie) dokonał cesji zwrotnej w.w. wierzytelności na bank PKO BP, jednak aby bank PKO BP skutecznie nabył te wierzytelności to w sensie prawnym konieczny jest wpis PKO BP do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości jako wierzyciel hipoteczny.O tej cesji zwrotnej bank PKO BP nie poinformował inwestorów raportem bieżącym ani o tym, że aby uzyskać wierzytelności zwrotnie potrzebuje wpisu do KW, który kredytobiorcy zamierzają skarżyć (my już takie skargi przygotowujemy). W odpowiedzi na nasze pytanie bank potwierdził, iż nie było odrębnego raportu bieżącego w tym temacie. W 2014 roku wartość cesji na rzecz Nordea AB wynosiła 14.400.000.000 zł, zatem wydaje się, że także w 2018 roku wartość cesji zwrotnej musiała być znacząca. Poinformowaliśmy o tym KNF, że takiego raportu nie było i wezwaliśmy do zweryfikowania tej kwestii.

Czy inwestorzy powinni wiedzieć, że bank może mieć problem z wpisaniem się do KW? Wg mnie tak. Między czasie co prawda zmienił się art. 95 prawa bankowego (na czyje zlecenie???) i obecnie formalnie nie jest wymagana zgoda właściciela na wpis do KW ale naszym zdaniem nowy przepis narusza prawa nabyte, jest sprzeczny z dyrektywą 93/13 i będziemy go kwestionować.

A nawet jeśli bank PKO BP się wpisze do KW, to czy inwestorzy powinni wiedzieć, że jest wielce prawdopodobne, iż sądy uznają, że bank powinien zwrócić raty pobierane w latach 2014 do czasu wpisania się PKO BP do KW (za okres kiedy nie był wierzycielem z umów kredytu a pobierał raty)? Wg mnie tak. Czy inwestorzy powinni wiedzieć jaka jest wartość tych rat potencjalnie do zwrotu przez PKO BP? Wg mnie tak. Niezależnie bowiem od tego czy sądy uznają, że umowy są ważne czy nieważne, kredytobiorcy Ex Nordea mają dodatkowe bardzo mocne argumenty aby odzyskać raty płacone od 2014 roku, a to wystarczy aby sobie zniwelować różnice kursowe. Takie raty sięgają kilkudziesięciu tysięcy franków przy przeciętnej umowie….

Dlaczego więc skarżyć wpis do KW?

1) Póki PKO nie wpisze się do KW nie ma uprawnienia do pobierania rat;

2/ od 2014 roku Nordea Fińska jest wierzycielem co do rat;

3/ Raty są jednak płacone do PKO BP niesłusznie od 2014 roku (nawet jeśli uznać ze umowy są ważne) i można je na tej podstawie odzyskać;

4/ Nordea Fińska może żądać rat niezapłaconych do niej tylko za 3 lata wstecz od wezwania do ich zapłaty – na dziś dzień tylko od kwietnia  2016, więc już wiemy, że raty zapłacone od lata 2014 do kwietnia 2016 są nie do odzyskania przez Nordea Fińska…ale czy Nordea Fińska naprawdę będzie zainteresowana wszczynaniem sporów w Polsce o raty zapłacone na podstawie wątpliwej prawnie umowy kredytu…skoro dostała już cenę za sprzedaż Nordea Bank Polska?

Mamy specjalną ofertę dla klientów Ex Nordea.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!