Dlaczego tak trudno walczyć z Deutsche Bankiem?

Umowy Deutsche Banku uchodzą za jedne z najtrudniejszych do obalenia w sądzie, czego przykładem jest rozchwiana linia orzecznicza na gruncie tych umów, w tym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Dlaczego?

 • bo bank twierdzi, że kredytobiorcy nawet przy uruchomieniu kredytu w walucie PLN otrzymywali najpierw franki na rachunek kredytowy i dopiero z tego rachunku dochodziło do „przewalutowania” i wypłaty w PLN, chociaż obrót frankiem odbywał się przez rachunek globalny banku, co należy wykazać w toku procesu;
 • bo bank twierdzi, że od początku kredytobiorca miał możliwość wypłaty w walucie CHF, mimo, że cel kredytowania można było zrealizować tylko w PLN;
 • bo spór często sprowadza się do walki o to czy to jest kredyt walutowy czy złotówkowy, a sądowi, który widzi walutę w umowie trudno uwierzyć, że to kredyt złotówkowy, podczas gdy przy naszej specyficznej argumentacji wobec umów tego banku powyższy spór o walutę kredytu jest irrelewantny dla stwierdzenia nieważności umowy;
 • bo bank korzysta z renomowanych kancelarii, które twierdzą, że „czarne jest białe” gdy jest czarne a ponadto zasypują sądy licznymi pismami zaciemniając obraz sprawy;
 • bo bank wzywa na świadka m.in. jednego „etatowego” świadka, który przez blisko 6 godzin opisuje procedury bankowe i bez zadania mu odpowiednich pytań potrafi wiele kwestii przemilczeć, zwłaszcza takich, które rzutują na wady umowy;
 • bo sądy często nie dostają wystarczających argumentów aby zostać przekonanym o tym, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku określają przedmiot główny umowy kredytu i po ich usunięciu umowa może dalej obowiązywać;
 • bo bank sugeruje, że umowa bez postanowień odsyłających do tabel kursowych może funkcjonować jako umowa kredytu udzielonego i spłacanego w walucie CHF i niektóre sądy to akceptują nie stwierdzając nieważności umowy;
 • bo prawnicy reprezentujący frankowiczów w sądach przedstawiają różne koncepcje na unieważnienie tych umów – jedne bardziej zasadne inne mniej, czasami wręcz stosując nieprawidłową argumentację np. jak na kredyty indeksowane, a sądy w obliczu tych wielości koncepcji nie wypracowały jeszcze jednolitego stanowiska wobec umów kredytów denominowanych;
 • bo Sąd Najwyższy rzadko wypowiadał się na temat umów kredytu denominowanego, a jednocześnie nie wypowiadał się jeszcze w przedmiocie umowy kredytu Deutsche Banku;

Dlatego składając do sądu pozew przeciwko Deutsche Bank trzeba:

 • przygotować solidną kompleksową argumentację, uwzględniającą liczne wady prawne umów Deutsche Banku aby całościowo przedstawić problematykę umów tego banku;
 • przygotować się argumentacyjnie i dowodowo do skutecznej konfrontacji się z powyższymi trudnościami w sporze z Deutsche Bankiem;
 • przygotować się do przesłuchania „etatowego” świadka banku, aby „wychwycić” to co świadek przemilcza;
 • przełożyć wadliwy sposób funkcjonowania umowy Deutsche Banku na niespełnione wymogi wynikające z przepisów prawa i orzecznictwa TSUE w zakresie konstruowania umów z konsumentami;

Sprawy Deutsche Banku prowadzimy od kliku lat stale dostrzegając kolejne wady prawne tych umów. W chwili obecnie prowadząc blisko 100 sporów sądowych dotyczących tylko tego banku na bazie naszego doświadczenia i ekspertyzy oraz rozmów z klientami, uważamy, że umowy Deutsche Banku są jednymi z najbardziej nietransparentnych umów obarczonych licznymi wadami prawnymi i w tym zakresie ustępują wyłącznie aneksom Getin Noble Banku typu MiniProcent, MaxRata itp. Jesteśmy przekonani, ze to właśnie nasza koncepcja prowadząca do stwierdzenia nieważności umów Deutsche Banku będzie tą, na którą oprą się ostatecznie sądy powszechne i Sąd Najwyższy nie tylko na gruncie umów tego banku ale i innych kredytów denominowanych, bo koncepcja ta jest wieloaspektowo bardzo mocno zakorzeniona w przepisach dyrektywy 93/13.

Z uwagi na różne wzory umów stosowane przez Deutsche Bank na przestrzeni lat  oraz stopień skomplikowania zagadnień prawnych na gruncie tych umów, w Kancelarii utworzyliśmy specjalny Zespół doświadczonych prawników i adwokatów dedykowany wyłącznie do prowadzenia spraw przeciwko Deutsche Bankowi.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close