Deutsche Bank znowu na łopatkach! Najnowszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie!

W ostatnich tygodniach w prowadzonych przez Kancelarię GARLACZ postępowaniach przeciwko bankom w iście lawinowym tempie przybywa korzystnych dla naszych klientów orzeczeń ale informujemy tylko o niektórych.

Wyrokiem z dnia 26 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 853/21 (SSA Ewa Kaniok) prawomocnie unieważnił umowę kredytu denominowanego zawartego w 2008 roku. W tym przypadku sprawę przejęliśmy do prowadzenia w II instancji po niekorzystnym wyroku Sąd Okręgowego w Warszawie, sygn. II C 689/15 (SSO Michał Chojnacki). To kolejny wyrok sądu okręgowego w tym składzie zmieniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Choć postępowanie w niniejszej sprawie toczyło się przez niemal 7 lat (pozew z sierpnia 2015 roku) to ostatecznie doczekało się szczęśliwego zakończenia.

W omawianej sprawie pojawiło się wiele wątków pobocznych związanych min. z upadłością konsumencką w trakcie procesu i częściowym zaspokojeniem banku w toku postępowania upadłościowego, kwestionowanien statusu konsumenta czy podnoszonym doświadczeniem i wykształceniem kredytobiorcy. W ostatecznym rozrachunku:

  • Sąd uwzględnił powództwo o zapłatę mimo wcześniejszej upadłości konsumenckiej kredytobiorcy;
  • Sąd uwzględnił powództwo sformułowane na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie nieważności umowy kredytu mimo jej uprzedniego wypowiedzenia przez bank;
  • Sąd stwierdził nieuczciwość konstrukcji umowy kredyt, wskazując min. na brak możliwości jego wypłaty bezpośrednio w walucie CHF w świetle brzmienia umowy, nieuczciwość klauzul przeliczeniowych i brak możliwości wypłaty ich zastąpienia nowych innymi warunkami umownymi;
  • Sąd przyznał powodowi status konsumenta (bank kwestionował go twierdząc, że była to nieruchomość na wynajem położona w miejscowości turystycznej;
  • Sąd wskazał, że wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy fakt posiadania wcześniejszych zobowiązań w walucie obcej pozostają bez wpływu w kontekście oceny obowiązku informacyjnego o ryzykach związanych z kredytem na etapie procedury kredytowej;
  • Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank;
  • Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania świadczenia pieniężnego, oddalając roszczenie w zakresie części odsetkowej;

Na rozprawie apelacyjnej klienta reprezentowała r.pr. Barbara Garlacz wraz z adw. Jakubem Sobczykiem – specjalistą z Zespołu ds. Deutsche Banku, z którym Kancelaria współpracuje od kilku lat. Mec. Jakub Sobczyk przeanalizował sprawę ponownie i w toku postępowania apelacyjnego przedstawił zarzuty do umowy i rozstrzygnięcia sądu I instancji, kierując sprawę  „na właściwe tory”. Dług klienta udało się zmniejszyć o kilka milionów.

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!