Deutsche Bank Polska S.A. ponownie przegrywa. Umowa nieważna.

W dniu 25 października 2021 roku SO w Warszawie (SSO Barbara Pyz – Kędzierska) wydał wyrok, którym uznał, że umowa zawarta między kredytobiorcą a Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna.

Skutkowało to zasądzeniem przez Sąd od Banku na rzecz Kredytobiorcy wszystkich kwot jakich żądaliśmy w pozwie, zarówno w walucie PLN jak i w walucie CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz ustalił nieważność umowy Deutsche Banku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż umowa kredytu jest nieważna z uwagi na to, że klauzule odwołujące się do kursu CHF przy kredycie denominowanym w istocie nie pozwalały na ustalenie zobowiązania Kredytobiorcy. Sąd wskazał, iż nawet pozwany bank w dniu zawarcia umowy nie był w stanie precyzyjnie określić wysokości tego zobowiązania. Tak sformułowana umowa, która pozostaje w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa musi, zdaniem Sąd zostać uznana za umowę nieważną i nie może stanowić podstawy zobowiązania między stronami, zwłaszcza, w sytuacji gdy jedną ze stron umowy jest konsument.

Podstawą zatem nieważności umowy były nie tyle klauzule abuzywne ile nieprawidłowe sformułowanie umowy w sposób sprzeczny z art. 69 prawa bankowego.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem ds. Deutsche Banku


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close