Czy obligatariusze GetBack powinni się zgodzić na umorzenie odsetek?

GetBack zaproponował definitywne umorzenie odsetek od obligacji. Umorzenie takie może jednak utrudnić ich dochodzenie od innych podmiotów, w tym od dystrybutorów obligacji, w przypadku stwierdzenia praktyki misselingu. Dlatego zgoda na definitywne umorzenie odsetek w ostatecznie zatwierdzonym układzie jest niebezpieczna dla obligatariuszy.

Propozycja umorzenia odsetek od obligacji dotyczy zarówno odsetek kapitałowych jak i za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie należą się tym obligatariuszom, których obligacje nie zostały wykupione w terminie lub którzy nie otrzymali odsetek kapitałowych na czas lub w końcu tym, którzy złożyli żądanie przedterminowego wykupu obligacji, a GetBack go nie zrealizował.

Obligatariusze zapowiadają, że należności, których nie uda się uzyskać od GetBack w ramach układu będą egzekwować od podmiotów dystrybuujących obligacje. Niezależnie jednak od tego, czy będzie podstawa do ich dochodzenia z powodu nieuczciwych praktyk sprzedażowych, kwestią podstawową jest zabezpieczenie w układzie w ogóle możliwości ich dochodzenia.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że układ nie narusza praw wierzyciela np. wobec poręczyciela długu czy współdłużnika, co oznacza, że swoich wierzytelności nie wyegzekwowanych w ramach układu, wierzyciel może dochodzić od tych podmiotów. Natomiast nie ma takiego przepisu kolizyjnego jeśli idzie o możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie wierzytelności objętej układem i np. umorzonej w ramach układu.

Znając agresywną taktykę i argumentację procesową banków w postępowaniach sądowych banki mogą wykorzystywać ten argument przeciwko obligatariuszom, wskazując, że skoro ci w układzie zgodzili się na umorzenie odsetek to roszczenie o nie wygasło. Owszem, źródłem potencjalnej odpowiedzialności dystrybutorów będzie powstanie szkody w majątku obligatariusza, jednak wyobrażam sobie, że banki będą podnosić, że poprzez wyrażenie zgody na umorzenie odsetek, obligatariusz przyczynił się do powstania szkody. Dlatego, tę kwestię należałoby jednoznacznie zaadresować już na etapie konstruowania układu.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close