Banki naruszyły prawo ustalając saldo kredytów frankowych

Sądy w sprawach kredytów frankowych zastanawiają się nad nieuczciwością tabel kursowych stosowanych przez banki. Tymczasem pytanie jest znacznie poważniejsze: czy banki w świetle art. 111 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego w ogóle mogły dokonać ustalenia salda w CHF nie informując klienta w chwili dokonania tego ustalenia o zastosowanym kursie?

Art. 111 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego przewiduje, że bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania czynności, w sposób ogólnie dostępny, stosowane kursy walutowe.

Celem tego przepisu jest to, aby klient, który dokonuje z bankiem wymiany walutowej lub transakcji do niej zbliżonej – a taką było ustalenie salda kredytu w CHF czy wypłata kredytu denominowanego w PLN – znał kurs, po którym ta wymiana jest dokonywana. Tymczasem, kredytobiorcy przeważnie nie tylko nie wiedzieli kiedy bank uruchomi kredyt i dokona przeliczenia, ale też nie znali kursu, po którym to przeliczenie następuje. Dowiadywali się następczo, a czasami dopiero po wytoczeniu powództwa przeciw bankowi.

Ta następcza wiedza klientów z całą pewnością nie spełnia wymogów art. 111 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego, ponieważ w chwili dokonywania czynności – mimo, że bank co prawda publikował tabele kursowe w tym dniu – to jednak cel przepisu tj. wiedza klienta po jakim kursie jest dokonywana czynność uruchomienia czy indeksacji, nie został spełniony.

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby sądy – powołując się na ten przepis – uznały zapisy umowy kredytu odnoszące się do stosowania tabel kursowych do uruchomienia kredytu lub jego indeksacji za sprzeczne z wykładnią celowościową art. 111 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego, a przez za nieważne postanowienia umowne – bez których umowa nie zostałaby zawarta. To zaś w konsekwencji może prowadzić do nieważności umowy w całości na postawie art. 58 § 1 i 3 k.c. Przy takim podejściu kwestia abuzywnego charakteru postanowień odwołujących się do tabel kursowych staje się bezprzedmiotowa.

Barbara Garlacz – radca prawny, radca prawny prowadzący spory dot. umów kredytów powiązanych z walutą oraz instrumentów pochodnych


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close