43 wygranych w kwietniu 2022 Kancelarii GARLACZ.

Wyroki Kancelarii GARLACZ w kwietniu 2022 roku

Przedstawiamy zestawienie wyroków z kwietnia 2022 roku.

SĄD NAJWYŻSZY:

 1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 04.2022 uchwałą III CZP 40/22, zgodnie z którą: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.

PRAWOMOCNE WYROKI

 1. Bank Millennium S.A. , 07.04.2022, I ACa 802/21 (XXIV C 657/19 ), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania oraz oddalenie odsetek ustawowych za opóźnienie, SSA J. Wiśniewska-Sadomska;
 2. Bank Millennium S.A. , 11.04.2022, VI ACa 367/20 (III C 807/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA M. Kuracka;
 3. Bank BPH S.A. , 13.04.2022, V ACa 536/21 (II C 919/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania oraz oddalenie odsetek ustawowych za opóźnienie, SSA B. Świerczakowski;
 4. Santander Bank Polska S.A. , 20.04.2022, I ACa 443/21 (I C 314/17), SA Wrocław, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA Jurkowicz;
 5. RBI, 04.2022, VI ACa 548/21 (XXV C 775/19), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA K. Sobolewska – Filcek;
 6. Bank BPH S.A. , 21.04.2022, I ACa 206/22 (I C 1215/17), SA Gdańsk , nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA Idasiak-Grodzińska;
 7. Bank Millennium, 26.04.2022, I ACa 96/21 ( III C 878/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, uwzględniony zarzut zatrzymania, SSA J. Wiśniewska-Sadomska;
 8. mBank S.A., 26.04.2022, VI ACa 669/21 (XXV C 2564/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA M. Strobel;
 9. mBank S.A., 26.04.2022, I ACa 782/21 (I C 623/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSA A. Wachowicz-Mazur, uwaga: zmiana niekorzystnego wyroku SSO Ligoń- Krawczyk;
 10. mBank S.A., 28.04.2022, V ACa 524/21 (II C 1104/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA A. Fronczyk;
 11. RBI, 28.04.2022, VI ACa 191/21 (XXV C 1952/18), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA T. Pałdyna;
 12. PKO BP S.A., 29.04.2022, I ACa 740/19 (XXIV C 222/17), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA B. Kozłowska;
 13. RBI, 29.04.2022, I ACa 121/21 (XXIV C 2693/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, uwzględniony zarzut zatrzymania, okrojone odsetki ustawowe za opóźnienie, SSA B. Byszewska;
 14. Getin Noble Bank S.A., 29.04.2022, V ACa 697/21 (IV C 2344/20), SA Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oddalona apelacja banku, SSA J. Piwowarun-Kołakowska.

 

WYGRANE W I INSTANCJI:

 1. Bank Millennium S.A., 01.04.2022, XXVIII C 17/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Błażejewska-Leoniak;
 2. Bank Millennium S.A., 04.04.2022, XXVIII C 4732/22, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. R. Masznicz;
 3. Getin Noble Bank S.A., 04.04.2022, II C 2107/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO B. Pyz-Kędzierska;
 4. RBI, 04.04.2022, XXIV C 1942/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bedyńska-Abramczyk;
 5. Getin Noble Bank S.A., 06.04.2022, XXV C 3080/19, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy (brak statusu konsumenta), SSO P. Duda;
 6. RBI, 06.04.2022, XXVIII C 5350/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. A. Kossowska;
 7. BNP Paribas Bank Polska S.A., 06.04.2022, XXVIII C 376/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. M. Wójcicki;
 8. Bank BPH S.A., 07.04.2022, I C 645/18, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji,  SSO M. Cichosz;
 9. Bank Millennium S.A., 08.04.2022, XXVIII C 3212/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 10. Bank Millennium S.A., 11.04.2022, XXV C 3080/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO D. Stokowska-Komorowska;
 11. mBank S.A., 12.04.2022, II C 882/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Antosiewicz;
 12. Bank Millennium S.A., 13.04.2022, II C 866/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO S. Urbańska;
 13. RBI, 13.04.2022, XXIV C 2381/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bedyńska-Abramczyk;
 14. Deutsche Bank, 13.04.2022, XXVIII C 194/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO P. Krekora;
 15. mBank S.A., 14.04.2022, II C 213/17, SO Warszawa, oddalono pozew kredytobiorcy, SSO Eliza Kurkowska;
 16. Bank Millennium S.A., 14.04.2022, I C 2583/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. J. Radzyńska-Głowacka;
 17. Bank Millennium S.A., 14.04.2022, XXVIII C 2130/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Nakwaska-Szczepkowska;
 18. RBI, 14.04., XXVIII C 5486/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Orzechowska;
 19. BNP Paribas Bank Polska S.A., 14.04.2022, II C 2405/20, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Polakowski;
 20. Credit Agricole, 20.04.2022, I C 386/17, SO Wrocław, odfrankowienie aneksu przewalutowującego, SSO M. Śmigiel;
 21. mBank S.A., 20.04.2022, XXVIII C 520/21, SO Warszawa, ustalona przesłankowo nieważność dwóch umów kredytu, SSO I. Lizakowska-Bytof;
 22. RBI, 20.04.2022, XXVIII C 1944/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. A. Kossowska;
 23. mBank S.A., 25.04.2022, II C 550/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO M. Antosiewicz;
 24. Getin Noble Bank S.A., 25.04.2022, XXVIII C 4561/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Wlekły-Pietrzak;
 25. Santander Bank Polska S.A., 26.04.2022, XXVIII C 2442/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO E. Wiśniewska-Wiecha;
 26. RBI, 27.04.2022, XXVIII C 8167/21, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSR del. A. Kossowska;
 27. Bank BPH S.A., 27.04.2022, I C 449/17, SO Gdańsk, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Gołuńska-Łupina;
 28. RBI, 29.04.2022, XXIV C 943/19, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO A. Bedyńska-Abramczyk;
 29. Bank Millennium S.A., 29.04.2022, XXIV C 383/17, SO Warszawa, nieważność umowy kredytu, zasądzone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, SSO J. Szekowska-Krym.

Sprawy prowadzi mec. Barbara Garlacz wraz z doświadczonym Zespołem adwokatów, radców prawnych oraz wyspecjalizowanych prawników.

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close