Deutsche Bank Polska S.A. ponownie przegrywa. Umowa nieważna.

W dniu 25 października 2021 roku SO w Warszawie (SSO Barbara Pyz – Kędzierska) wydał wyrok, którym uznał, że umowa zawarta między kredytobiorcą a Deutsche Bank Polska S.A. jest nieważna. Skutkowało to zasądzeniem przez Sąd od Banku na rzecz Kredytobiorcy wszystkich kwot jakich żądaliśmy w pozwie, zarówno w walucie PLN jak i w walucie CHF […]

Czytaj dalej

Przełomowa nieważność umowy kredytu indeksowanego.

W dniu 25 października Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz) uznał umowę kredytu zawartą z Bankiem Millenium za nieważną i zasądził na rzecz naszego klienta wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd zasądził również koszty zastępstwa procesowego w kwocie 14 817,00 złotych. Nie informujemy o każdym wyroku […]

Czytaj dalej

Kolejny wyrok prawomocny. Kolejny zarzut potrącenia i zatrzymania nieuwzględniony. Roszczenia Getin Noble Bank przedawnione

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie I ACa 596/21  z dnia 25 października 2021 roku (SSO del. Anna Strączyńska) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2021 roku sygn. akt XXIV C 2391/20, w którym sąd ustalił  nieważność umowy oraz zasądził roszczenie o zapłatę. Sprawa […]

Czytaj dalej

Kolejna prawomocna wygrana klienta. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania Banku Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie I ACa 577/21 z dnia 18 października 2021 roku (SSO del. Anna Strączyńska) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 maja 2021 roku sygn. akt XXVI C 201/17, w którym sąd ustalił  nieważność umowy oraz zasądził roszczenie o zapłatę. Sprawa rozpoczęta w […]

Czytaj dalej

Przedsiębiorca frankowy wygrał blisko 2,5 mln zł z Getin Noble Bankiem

W dniu 21 października 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie XX GC 117/18 (SSO Agnieszka Grzybczak – Stachyra), w którym uznał umowę banku DnB Nord przejętą przez Getin Noble Bank S.A. za nieważną (nieważność przesłankowo) i zasądził na rzecz naszego klienta – przedsiębiorcy blisko 2,5 mln zł a z odsetkami […]

Czytaj dalej

The Winner Takes it All. Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kapitału przedawnione. Bank musi zwrócić klientowi wszystkie wpłaty. Wyrok prawomocny.

Ta sprawa niewątpliwie podniesie ciśnienie władzom Getin Noble Banku bo czeka go wypłata na rzecz klienta ponad 640 tys. zł plus odsetki za opóźnienie od 2016 roku, a bank nie ma możliwości domagania się zwrotu kapitału, gdyż jego roszczenie się przedawniło. To fantastyczny wynik wygranej w jednej z pierwszych naszych spraw, którą prowadziliśmy od 2016 […]

Czytaj dalej

Prawomocna nieważność umowy GE Money Banku. SA Gdańsk.

W dniu 14 października 2021 zapadł kolejny prawomocny wyrok w sprawie, w której Kancelaria GARLACZ reprezentowałą klienta byłego GE Money Banku. Tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku (I ACa 406/21) – w składzie SSA Marek Machnij. Nie pomogła liczna reprezentacja Kancelarii MERSKI na rozprawie apelacyjnej, która miała wszystkich przekonać o ważności umowy GE i […]

Czytaj dalej

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close