Paulina Sadłocha-Lewandowska
Adwokat

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek prawo
  • absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek finanse i rachunkowość
  • adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie
  • w trakcie aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Generali Finance Sp. z o.o. a następnie jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i Sądzie Okręgowym w Warszawie
  • specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących sporów z bankami;
  • posiada doświadczenie w zakresie sporów na tle ubezpieczeń indywidualnych.
powrót