Małgorzata Mazurek
Aplikant radcowski

zdjecie pracownika

Wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Prawo oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Politologia.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach współpracy m. in. departamentem prawnym wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w Najwyższej Izbie Kontroli oraz kancelarii notarialnej.

Aktualnie, w ramach Kancelarii specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych i przedsiębiorstw pozywających instytucje finansowe, w tym również banki stosujące niedozwolone klauzule umowne w umowach o kredyt indeksowany/denominowany do waluty obcej.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

powrót