Jakub Sobczyk
Aplikant adwokacki

Wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte jako asystent sędziego w wydziałach cywilnych i rodzinnych sądów warszawskich oraz w kancelariach adwokackich i w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Aktualnie, w ramach Kancelarii specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych i przedsiębiorstw pozywających instytucje finansowe, w tym również banki stosujące niedozwolone klauzule umowne w umowach o kredyt indeksowany/denominowany do waluty obcej.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

powrót