Hanna Kulikowska
Prawnik

zdjecie pracownika

W ramach Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą spraw konsumentów pozywających banki stosujące niedozwolone klauzule umowne, w tym w umowach o kredyt indeksowany/denominowany do walut obcych.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót