W kredycie denominowanym banki oszukały kredytobiorców trzykrotnie na spreadzie

Kredytobiorcy wiedzą, że zostali oszukani na spreadzie przy wypłacie i spłacie kredytu. Ale w kredytach denominowanych kredytobiorcy zostali oszukani jeszcze raz: przy ustalaniu kwoty kredytu w CHF wpisanej do umowy.

Analiza prowadzonych przez Kancelarię Garlacz spraw wskazuje, że w kwoty kredytów w CHF w umowach kredytów denominowanych zostały w zdecydowanej większości przypadków ustalone na podstawie kwot kredytów w PLN wskazanych we wnioskach kredytowych.

Kwota w PLN z wniosku kredytowego została przeliczona do umowy przez pracownika banku na etapie jej tworzenia i do wyliczenia kwoty w CHF w umowie został zastosowany kurs kupna banku. Gdyby na tym etapie zastosować kurs kupna z rynku międzybankowego albo kurs średni NBP, które to kursy są wyższe niż kurs kupna banku, to kwota kredytu w walucie CHF w umowie kredytu byłaby niższa. Oznacza to, że klient mógłby zrealizować cel kredytu przy niższej kwocie kredytu w walucie CHF. I tu po raz pierwszy banki oszukały kredytobiorców kredytów denominowanych na spreadzie. Z tego faktu wywodzimy dalsze konsekwencje prawne dla umowy jako dodatkowe argumenty prawne dla unieważnienia tego typu umów.

Następnie bank wypłacał kredyt po kursie kupna i tu znowu, gdyby kredyt był wypłacony po kursie kupna z rynku międzybankowego albo kursie średnim NBP to kwota wypłaconych PLN byłaby wyższa. I na tej operacji banki oszukały kredytobiorców kredytów denominowanych po raz drugi.

W końcu bank nakazał spłatę kredytu po kursie sprzedaży. Gdyby kredytobiorca spłacał kredyt chociażby po kursie z rynku międzybankowego albo po kursie średnim NBP to płaciłby w złotówkach mniejsze raty. I tu bank oszukał kredytobiorców kredytów denominowanych po raz trzeci.

Barbara Garlacz – radca prawny


powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close