Dlaczego my

ikona

Po pierwsze:
Skuteczność

W 2012 roku jako jedna z pierwszych Kancelarii w Polsce rozpoczęliśmy spory sądowe klientów przeciwko bankom dotyczące kredytów powiązanych z walutą. Prowadzimy sprawy o odzyskanie nadpłat oraz całych rat.

W dwóch sprawach Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w sprawach reprezentowanych przez mec. Barbarę Garlacz zasądził tzw. nadpłaty o wartości ok. 50 tys. zł. W sprawach tych dzięki naszej argumentacji udało się zakwestionować nie tylko same tabele kursów banku, ale także zasadę indeksacji. W dwóch sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie uzyskaliśmy wyroki zasądzające po około 100 tys. zł i stwierdzające nieważność umów kredytów.

W kolejnej, Sąd Okręgowy uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo banku przeciwko dłużnikowi rzeczowemu, który swoją własnością zabezpieczał kredyt waloryzowany do CHF. W kolejnych sprawach wygranych potwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Getin Noble Bank S.A. W kolejnych kilkunastu sprawach jako jedynej w Polsce Kancelarii udało się uzyskać opinie biegłych sądowych potwierdzających, że indeksacja/waloryzacja to wbudowane w umowę instrumenty finansowe.

Sprawy te toczą się obecnie w apelacji, gdzie podtrzymujemy i wzmacniamy ciągle nasze stanowisko.

ikona

Po drugie:
Doświadczenie i szeroka argumentacja

Od 2012 roku prowadzimy sprawy dot. kredytów powiązanych z walutą. Jako jedna z pierwszych Kancelarii na rynku zwróciliśmy uwagę na nieważność umów kredytów powiązanych z walutą.

Mec. Barbara Garlacz jest autorem licznych publikacji na temat kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jak również prowadzi blog na temat aktualności w sądach w tego typu sprawach. Na bieżąco uczestniczy w rożnych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z różnymi instytucjami zajmującymi się ochroną interesów kredytobiorców.. Mec. Barbara Garlacz była także ekspertem środowisk i stowarzyszeń kredytobiorców w pracach nad projektem ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji na temat działalności pro publico bono mec. Barbary Garlacz oraz jej publikacji w zakładce Media.

Naszą argumentację budowaliśmy przez ostatnie 4 lata w oparciu o własne przemyślenia, poszukiwania materiałów i argumentów prawnych. Klienci zwracają uwagę, że nasz pozew to „kompendium wiedzy na temat tzw. kredytów frankowych” i to pod względem prawnym jak i ekonomiczno-księgowym.

Znamy wszelkie szczegóły prawne oraz ekonomiczne i finansowe funkcjonowania tego typu kredytów, w tym z punktu widzenia praktyki bankowej. To wszystko znajduje się w naszym pozwie. Nasza argumentacja jest dogłębnie przemyślana i zbudowana kaskadowo.

Stosujemy podejście holistyczne do sprawy. Podnosimy argumenty na nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym, cywilnym, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, wbudowanie w umowę instrumentu finansowego, błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz zamieszczenie w umowie postanowień nieuczciwych, przy czym w odróżnieniu od innych kancelarii na rynku kwestionujemy samą zasadę indeksacji czy konstrukcję kredytu denominowanego, a nie tylko tabele kursowe.

W ramach powyższych argumentów mamy swoje autorskie koncepcje oraz know-how. Powyższa argumentacja pozwala na stwierdzenie nieważności i zasądzenie całych rat, ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest ważna.

W zakresie kredytów denominowanych posiadamy autorską koncepcję, której podzielenie przez sądy umożliwi przeliczenie kredytu po kursie sprzed dnia lub z dnia podpisania umowy lub uruchomienia kredytu, jako alternatywne rozwiązanie do nieważności umowy. W zakresie większości kredytów denominowanych Deutsche Bank oraz PKO BP posiadamy dodatkową argumentację umożliwiającą również unieważnienie umowy.

Prowadzimy sprawy na bieżąco, co sprawia, że mamy doświadczenie w przesłuchiwaniu świadków banku oraz w przedstawianiu argumentacji w sądach.

ikona

Po trzecie:
Indywidualne podejście i najwyższa jakość

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Każdy pozew oraz istotne pisma procesowe są weryfikowane przez mec. Barbarę Garlacz, a przygotowywane przez doświadczonych adwokatów oraz aplikantów radcowskich.

Mec. Barbara Garlacz osobiście uczestniczy w każdej rozprawie z wyjątkiem pojawienia się konfliktu terminów. Klient jest zawsze informowany o każdej rozprawie i ma prawo do złożenia wniosku o odroczenie rozprawy, jeśli życzy sobie osobistego uczestnictwa mec. Barbary Garlacz, a występuje konflikt terminów. Po każdej rozprawie klient otrzymuje informację na temat jej przebiegu.

Każdy klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego, a w razie potrzeby spotkania osobistego z mec. Barbarą Garlacz. W każdym czasie klient może zasięgać informacji o przebiegu jego sprawy u doświadczonych prawników Kancelarii w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Każda sprawa w toku w Sądzie jest aktualizowana przez mec. Barbarę Garlacz o aktualne orzecznictwo oraz nową pojawiającą się argumentację Kancelarii. Na każdą rozprawę przygotowujemy pisma aktualizacyjne, a nasza rola w toku rozprawy jest zawsze aktywna. Starannie przygotowujemy pytania do świadków z uwzględnieniem okoliczności indywidualnych sprawy.

Zapewniamy indywidualne podejście do Sędziego prowadzącego sprawę. Śledzimy orzecznictwo wydane przez Sędziego prowadzącego sprawę, jego wypowiedzi na rozprawie i tok myślenia, w celu przewidzenia możliwego kierunku rozstrzygnięcia i podniesienia stosownych argumentów mających na celu przychylenie się do naszego stanowiska.

Na rozprawy zapraszamy publiczność, jeśli jest taka potrzeba i klient sobie tego życzy.

Zapewniamy możliwość złożenia wniosków do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów jeśli dostrzegamy taką konieczność.

ikona

Po czwarte:
Przejrzyste i dogodne zasady finansowania

Stosujemy stałe wynagrodzenie jasno określone w umowie oraz niewielkie wynagrodzenie za sukces określone w umowie.

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Klient jest na bieżąco monitorowany w zakresie brakujących płatności i w razie problemów z płatnością ustalamy odpowiednie dla klienta terminy.

Wskazujemy jasne koszty w razie przegranej. Na zapytanie klient ma możliwość otrzymania wyliczenia w Excelu wszystkich możliwych kosztów.

 

Jakie sprawy kancelaria przyjmuje?

Obecnie Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF/JPY oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (byłe GE Money), PKO BP, EUROBANK.

W celu przyjęcia sprawy dotyczącej innego banku prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Jak należy zgłosić umowę kredytu do analizy?

Prosimy o kontakt na adres E-mailowy: pozewindywidualny@harvestlaw.pl wskazując

  • datę umowy,
  • kwotę kredytu
  • nazwę banku,
  • czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawione BTE

Dane te są wystarczające aby uzyskać kompletną informacje na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefoniczną.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 0048 661 499 963 lub tel. 0048 726 100 428 w godzinach 9.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

 

Co otrzymam po zgłoszeniu mojej sprawy do kancelarii?

Po dokonaniu analizy otrzymają Państwo pisemną informację na temat:

  • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
  • strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do Państwa umowy;
  • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej Kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
  • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego;
  • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close