Sąd Okręgowy w Warszawie znowu stwierdza nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank

W dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Kamil Gołaszewski wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytowej Getin Noble Bank S.A. Jednocześnie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy w zakresie zapłaty (roszczenie klienta w PLN), z uwagi na to, iż powód żądał zwrotu kwoty, która była mniejsza niż wartość wypłaconego kredytu. Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz.

Sąd uzasadniając wydany wyrok wskazał, że:

  • sprzeczne z istotą zobowiązania jest to, aby jedna strona ustalała wartość świadczenia drugiej na podstawie niejednoznacznych kryteriów,
  • ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, by powodom wyjaśniono na czym polega indeksacja; sąd uznał, że ciężar dowodu wykazania, że klientowi przekazano wszystkie niezbędne informacje konieczne do zrozumienia jakie konsekwencje finansowe wiążą się z umową kredytu obciążał bank,który z tego obowiązku się nie wywiązał,
  • oświadczenie o ryzyku walutowym przedstawiające symulacje tylko raty kredytu nie spełnia wymagań wynikających z orzecznictwa TSUE (C-51/17, C – 118/17),
  • w konsekwencji sąd uznał, że sama indeksacja jak i odniesienie do kursów banku w umowie stanowią postanowienia niedozwolone.

W zakresie tzw. teorii salda oczywiście będziemy składać apelację. Tzw. teoria salda nie powinna się utrwalać w orzecznictwie gdyż naszym zdaniem psuje ona orzecznictwo nie tylko w sprawach frankowych. Moim zdaniem, Sąd Apelacyjny nie powinien jej zaakceptować.

Barbara Garlacz – radca prawny

Tagi:

powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków.

Specjalizujemy się w umowach:

ZAPRASZAMY do zakładki Nasze Specjalizacje!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close