Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził kredytobiorcy od Getin Noble Bank S.A. ponad 192 tys. zł tytułem tzw. nadpłat indeksacyjnych

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorcy (reprezentowanego przez mec. Barbarę Garlacz) kwotę ponad 192 tys. zł tytułem tzw. nadpłat indeksacyjnych. Sąd uznał, że umowa banku była już w chwili jej podpisywania nieuczciwa, gdyż pozwalała bankowi na jednostronne ustalenie wartości kredytu w CHF. Bank kształtował postanowienia umowne w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Co ważne, to Sąd potwierdził, że kredyt indeksowany to kredyt w PLN z Liborem i jako taki powinien być wykonywana także na przyszłość, a więc niezależnie od tego, że kredytobiorca na podstawie wyroku otrzymać ma nadpłaty za okres przeszły. Przy takim rozumieniu wyroku Sądu mielibyśmy do czynienia z odfrankowieniem kredytu także na przyszłość.

Wyrok nie jest prawomocny. Orzekał Sąd w składzie SSO Tomasz Gal.

W apelacji będziemy walczyć o nieważność umowy, gdyż naszym zdaniem motywy podane ustnie przez Sąd już na tym etapie uzasadniają stwierdzenie nieważności umowy.

Tagi:

powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close