PIERWSZA W POLSCE PRAWOMOCNA WYGRANA Z POWÓDZTWA KLIENTA. PADŁA UMOWA MILLENNIUM

W dniu 10 lipca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1712/17) oddalił apelację banku Millenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 299/15) potwierdzając tym samym nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF banku Millennium. Sprawę prowadzi mec. Barbara Garlacz reprezentująca kredytobiorców w kilkudziesięciu sprawach dotyczących tylko tego banku.

Komentarz mec. Garlacz tu: https://www.youtube.com/watch?v=QNDw4qj6uJg

Sąd Apelacyjny:

  • uznał, że wyrok SOKiK (sygn. akt XVII AmC 426/2009, następnie utrzymanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 października 2011 roku (sygn. akt VI ACa 420/2011) wydany przeciwko bankowi wiąże w każdej sprawie i ma charakter prejudykatu, mimo, że pełnomocnik banku argumentował, że należy od nowa badać czy mechanizm indeksacji i odesłania do tabel jest nieuczciwy;
  • zgodnie z wyrokiem SOKiK (sygn. akt XVII AmC 426/2009) cały mechanizm indeksacji został zakwestionowany przez SOKiK, mimo, że pełnomocnik banku argumentował, że SOKiK zakwestionował wyłącznie sposób tworzenia tabeli;
  • indeksacja jest w całości nieuczciwa co najmniej z trzech powodów: (i) nieograniczone, jednostronne ryzyko walutowe po stronie klienta bez mechanizmów zabezpieczających w umowie; (ii) zastosowanie dwóch różnych kursów w obrębie jednej umowy; (iii) dowolnie ustalane kursy banku i brak wskazania w umowie zasad ustalania kursów, mimo, że pełnomocnik banku podnosił, iż indeksacja jest jednoznaczna i nie jest nieuczciwa;
  • indeksacja nie została indywidualnie uzgodniona;
  • indeksacja stanowi świadczenie główne gdyż zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego zwrot kredytu i odsetek to świadczenie główne kredytobiorcy, a skoro w umowie jest ono wyznaczane przez indeksację, to ta określa świadczenie główne kredytobiorcy;
  • umowa kredytu bez indeksacji, bez świadczenia głównego nie może się ostać i trzeba stwierdzić jej nieważność, mimo, że pełnomocnik domagał się w takim przypadku uzupełnienia umowy kursem rynkowym lub średnim NBP;
  • dysponentem prawa do powołania się na postanowienia nieuczciwe jest konsument i jeśli ten uważa, że upadek umowy jest dla niego korzystniejszy to należy ten interes uszanować, mimo, że pełnomocnik banku argumentował, że jest to niekorzystne dla konsumenta;
  • w takim procesie gdzie klient nie spłacił jeszcze całego kapitału a dochodzi rat, jeśli bank nie przedstawi oświadczenia o potrąceniu i nie wystąpi z własnym roszczeniem z tyt. nieważności umowy to nie ma możliwości zaliczenia wpłat klienta na poczet spłaty kapitału kredytu, gdyż byłoby to wyjście ponad żądanie (nie działa popularnie nazywana tzw. „teoria salda” – p.s. dodam, że wyroki Sądu Okręgowego idące w tym kierunku my skarżymy i liczę że wygramy;-), mimo, że pełnomocnik banku domagał się takowego zaliczenia;
  • umowa kredytu jest kredytem w PLN, mimo, że pełnomocnik banku wskazywał, że jest to kredyt walutowy;

…tym samym, absolutnie wszystkie tezy banku zostały OBALONE! A Sąd Apelacyjny przyznał nam więcej niż Sąd Najwyższy!

Sąd zasądził 2x koszty sądowe za wkład pracy i precedensowy charakter, choć chcieliśmy więcej, bo żadne koszty nawet 6-krotne nie „opłacą” ilości godzin spędzonych nad tą sprawą trwającą od 2015 roku… (nota bene prowadzoną pro bono).

Co dalej?

Zbieramy siły na największy bój przed nami: przed Sądem Najwyższym ale póki co 2-0 dla kredytobiorcy.

Jest to jedyny w Polsce prawomocny wyrok przeciwko bankowi Millennium zasądzający kasę dla kredytobiorcy.

Tymczasem, WSZYSCY KREDYTOBIORCY BANKU MILLENNIUM SA POSIADAJĄCY KREDYTY INDEKSOWANE DO CHF MOGĄ POWOŁAĆ SIĘ NA W.W. WYROK SA ORAZ NA WYROK SOKIK, BO ICH UMOWY ZAWIERAJĄ TE SAME NIEUCZCIWE ZAPISY. WYROK SOKIK WIĄŻE! I MOGĄ JUŻ DZIŚ ZŁOŻYĆ POZEW.

Czy przestać płacić?

To decyzja indywidualna. Ja, Barbara Garlacz, (także kredytobiorca banku Millennium S.A.) nie płacę ale to nie jest rekomendacja tylko informacja. Niepłacenie grodzi pozwaniem przez bank do sądu, tak jak mnie bank pozwał.

Co ciekawe, to bank pomimo wyroku I instancji, gdy kredytobiorca przestał płacić (zaraz po złożeniu pozwu)  skierował przeciwko kredytobiorcy sprawę do sądu, domagając się spłaty całego kredytu….Ta sprawa jest zawieszona do czasu rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Na dodatek, to bank chciał zawieszenia tej sprawy do czasu wydania wyroku TSUE w sprawie C-260/17 o czym pisaliśmy tu:

http://kancelariagarlacz.pl/banki-w-poplochu-domagaja-sie-zawieszenia-postepowania-do-czasu-orzeczenia-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej/

Barbara Garlacz – radca prawny


powrót

Wyślij umowę do analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl

Analiza jest bezpłatna. Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy. Analiza zostanie przesłana w ciągu kilku dni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

TSUE potwierdził możliwość uznania nieważności umowy. Nasza argumentacja zmierza przede wszystkim w kierunku nieważności umowy.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close