Dla Obligatariuszy GetBack

Zakres usług dla obligatariuszy GetBack i jego spółek powiązanych:

Kancelaria uruchomiła porady prawne dla obligatariuszy Getback S.A. Oferujemy ochronę prawną interesów obligatariuszy GetBack poprzez:

  • udzielenie porad prawnych w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy, w tym:
    • porada prawna w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy;
    • analiza prawna w celu oceny czy w konkretnym przypadku istnieją podstawy do skierowania sprawy sądowej przeciwko instytucji dystrybuującej obligacje;
  • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zależności od ilości obligatariuszy, którzy się zgłoszą do Kancelarii oraz od dopuszczenia do udziału w tym postępowaniu przez Sędziego – Komisarza w celu najlepszego zabezpieczenia interesów obligatariuszy w ramach układu;
  • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, przed kuratorem obligatariuszy;
  • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyszłych postępowań sądowych przed instytucjami dystrybuującymi obligacje po stwierdzeniu, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa;

Dlaczego my?

Zanim podjęliśmy się ochrony interesów obligatariuszy starannie przeanalizowaliśmy podstawy prawne ewentualnych roszczeń, aktualną sytuację faktyczną oraz dotychczasowe działania GetBack.

Jako jedna z pierwszych kancelarii rozpoczęliśmy kilka lat temu prowadzenie po stronie kredytobiorców sporów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą, w ramach których podnosimy, że umowy te jako posiadające wbudowany instrument finansowy powinny być sprzedawane z uwzględnieniem dyrektyw MIFID. Nasza koncepcja została potwierdzona kilkoma już opiniami biegłych ds. instrumentów finansowych. Mamy na swoim koncie wygrane w sporach sądowych z bankami. Stosujemy nieszablonowe myślenie i argumentację. Jesteśmy jedną z wiodących kancelarii na rynku w tym zakresie. Zaufało nam ponad 400 kredytobiorców. Zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz zgromadzone orzecznictwo wykorzystamy w sporach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk przy sprzedaży obligacji GetBack z naruszeniem dyrektyw MIFID i polskich przepisów je implementujących.

Prowadzimy ponadto spory sądowe dotyczące transakcji na instrumentach pochodnych (CIRS) sprzedawanych przez banki. Prowadzimy także spory sądowe dotyczące poszkodowanych przez LC Corp dotyczące poszkodowanych inwestorów indywidualnych w toku emisji akcji tej spółki w 2007 roku.

Powyższe sprawy pozwoliły nam zgłębić nieuczciwe praktyki banków w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W przeszłości mec. Barbara Garlacz uczestniczyła w sporządzaniu prospektów emisyjnych spółek publicznych, jak również przygotowywała emisje obligacji, w tym warunki emisji obligacji prywatnych i publicznych i zajmowała się doradztwem prawnym przy wprowadzaniu ich do obrotu na rynku Catalyst i BondSpot oraz na rynku regulowanym GPW. Ponadto przez 10 ostatnich lat doradzała w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji bieżących i okresowych, w tym w ramach regulacji wspólnotowego rozporządzenia MAR. Doradzała także przy dokumentacji instrumentów pochodnych. Mec. Barbara Garlacz jest specjalistą w zakresie rynków kapitałowych  i instrumentów finansowych.

Nasza dotychczasowa praktyka sprawia, że posiadamy doświadczenie w sporach sądowych z instytucjami finansowymi pozwalające nam na podjęcie się obrony kolejnej grupy poszkodowanych – obligatariuszy. Ponadto, znana nam jest praktyka działania banków oraz prawo regulujące emisje i obrót obligacjami.

Gdzie i jak należy zgłosić sprawę?

Dla obligatariuszy GetBack oraz jego spółek powiązanych został uruchomiony specjalny e-mail. Prosimy o zgłaszanie sprawy na adres e-mailowy:

obligacjegetback@kancelariagarlacz.pl

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt pod numerem: 0048 726 100 428 w godzinach 9.30 do 16.00.

Po zgłoszeniu sprawy na w.w. e-mail otrzymają Państwo podstawowe informacje w zakresie dalszej procedury działania, możliwości analizy Państwa indywidualnej sytuacji, wymaganych dokumentów i informacji do przeprowadzenia analizy oraz wynagrodzenia kancelarii.