2 tys. zł za przewlekłość postępowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie doszło do przewlekłości postępowania i przyznał naszej klientce od Skarbu Państwa kwotę 2 000,00 zł.

Pozew w przedmiotowej sprawie został złożony w połowie października 2017 roku. Do momentu złożenia skargi na przewlekłość postępowania w styczniu 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawie podjął pierwszą i tak naprawdę jedyną czynność w sprawie tj. sąd wezwał stronę powodową do wskazania czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozpoznania sporu, mimo że informacja ta była wskazana w pozwie.

Strona powodowa trzykrotnie interweniowała w sprawie braku czynności Sądu Okręgowego w Warszawie. Po raz pierwszy w styczniu 2018 roku poprzez wniosek o podjęcie czynności w sprawie; po raz kolejny w marcu 2018 roku poprzez wniosek o objęcie postępowania nadzorem przewodniczącego wydział oraz po raz trzeci w listopadzie 2018 roku poprzez ponowny wniosek o podjęcie czynności w spawie. Sąd nie podjął jednak czynności aż do stycznia 2019 roku, czyli do momentu złożenia skargi na przewlekłość, a w szczególności nie przekazał nawet odpisu pozwu stronie przeciwnej przez 15 miesięcy od złożenia pozwu.

W maju 2019 roku Sąd Apelacyjny stwierdził, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania i przyznał naszej klientce od Skarbu Państwa kwotę 2 000,00 zł. Dziwić jedynie może, że Sąd Apelacyjny przyznał kwotę w dolnej granicy możliwego limitu (od 2 000,00 do 20 000,00 zł), podczas gdy przewlekłość postępowania jest w tym przypadku ewidentna. Niestety taka jest praktyka sądów powszechnych przy rozpatrywaniu skarg na przewlekłość postępowania. Warto jednak składać takie skargi, gdyż są narzędziem dyscyplinującym pracę sądów.

Skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie stałej w wysokości 200,00 zł i powinna być rozpoznana w terminie instrukcyjnym dwóch miesięcy.

***

Barbara Garlacz – radca prawny, Małgorzata Mazurek – aplikant radcowski


powrót

NIE CZEKAJ NA KOLEJNE TSUE.

ZA 1,5 ROKU BĘDZIESZ PIERWSZY W SĄDZIE ABY STAĆ SIĘ JEGO BENEFICJENTEM!

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.

Wszystkie zgłoszenia są procedowane.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close